Persoonlijke mail-adressen

Inez Boeijen – Voorzitter
voorzitter@svpap.nl

Eveline Hoofd – Secretaris
secretaris@svpap.nl

Sjoerd Houweling – Penningmeester
penningmeester@svpap.nl

Ryanne van der Wouden – Coördinator studie-inhoudelijk
studie-inhoudelijk@svpap.nl

Emmalie Muller – Coördinator intern
intern@svpap.nl

Rosan Klieverik – Coördinator extern
extern@svpap.nl