Het 16e bestuur (2017-2018)

Inez Boeijen – Voorzitter
Eveline Hoofd – Secretaris
Sjoerd Houweling – Penningmeester
Ryanne van den Wouden – Coördinator studie-inhoudelijk
Emmalie Muller – Coördinator intern
Rosan Klieverink – Coördinator extern