Algemene aangelegenheden
Isa Kessels – Voorzitter
Mail: voorzitter@svpap.nl

Post en overige communicatie
Vincent van de Pol – Secretaris
Mail: secretaris@svpap.nl

Financiële aangelegenheden
Siebe Koers – Penningmeester
Mail: penningmeester@svpap.nl

Onderwijs
Lieke van Golen -Coördinator onderwijs
Mail: onderwijs@svpap.nl

Interne aangelegenheden
Bibi Raayen – Coördinator intern
Mail: intern@svpap.nl