Persoonlijke mail-adressen

Kimberly van den Brand – Voorzitter
voorzitter@svpap.nl

Solange van Tergouw – Secretaris
secretaris@svpap.nl

Stan Eleveld – Penningmeester
penningmeester@svpap.nl

Charlotte Rosing – Coördinator studie-inhoudelijk
studie-inhoudelijk@svpap.nl

Emma Schoenmakers – Coördinator intern
intern@svpap.nl

Annika Veenstra – Coördinator extern
extern@svpap.nl