Studiereis 2006

Studiereis naar Leuven van 1 tot 4 mei 2006

Op maandag 1 mei was het zover. Voor het eerst in de geschiedenis van studievereniging PAP vertrok een groep leden op studiereis. Dit betekende dat we de landsgrenzen gingen passeren en ons gingen storten in het studentenleven van een bijzondere stad. In dit geval de stad Leuven in ons buurland België. In Leuven bevindt zich de oudste universiteit van de Lage Landen; de Katholieke Universiteit Leuven. Naast de universiteit gingen we ook naar een aantal pedagogisch gerelateerde instellingen. Naast al deze interessante en inhoudelijke bezoekjes was er tijdens de studiereis ook volop ruimte voor ontspannende activiteiten. Onder deze speciale link voor de studiereis kun je wat uitgebreidere informatie vinden over de bezochte instellingen en de ontspannende activiteiten.

Info instellingen studiereis Leuven

1. Medisch Pedagogisch Centrum – TERBANK
MPC Terbank is een residentiële voorziening voor jongens en meisjes van 3 tot 21 jaar met een licht of matig mentale handicap met al dan niet bijkomende emotionele of gedragsproblemen. De leefgroepen zijn samengesteld uit kinderen en jongeren die gezien hun verstandelijke mogelijkheden en problematiek dezelfde pedagogische aanpak vereisen.
Het MPC Terbank vertrekt vanuit de zorgvraag van de ouders en /of de verwijzende instantie. Op basis van hun verwachtingen wordt nagegaan in welke leefgroep het kind zich op de best mogelijke manier kan ontwikkelen. Tijdens de studiereis wordt een bezoek gebracht aan deze instelling en kun je er alles over te weten komen.
www.mpcterbank.be

2. Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding
Het VCLB biedt individuele hulp aan leerlingen, ondersteuning van school, leerkrachten en ouders rond probleemleerlingen, medewerking aan preventieprojecten op school en preventieve gezondheidszorg voor jongeren van 3 tot 18 jaar. De doelgroep bestaat uit leerlingen en leerkrachten van zowel basis- als middelbare scholen. Ook de ouders van de leerlingen vallen onder de doelgroep. Wat er precies aan hulp wordt verstrekt, kun je te weten komen tijdens de excursie.

3. Mobile school
De prioritaire doelstelling van de mobiele school is het beantwoorden aan de behoeften van het straatkind. Het gebruiken en werken met het werktuig laat ruimte en stimuleert de creatieve ontplooiing van iedere betrokkene. Het is een educatief middel dat aanzet tot de scholing en vorming van alle betrokkenen. Het straatwerk met de school stuurt aan op positieve contacten en sociale interactie tussen verschillende mensen. De organisatie van de Mobile School richt zich op volgende doelgroepen: Straatkinderen en adolescenten, werkende kinderen, kinderen en adolescenten in moeilijke omstandigheden, oorlogskinderen, kinderen en adolescenten die slachtoffer zijn van natuurrampen en minderjarigen die slachtoffer zijn van seksuele exploitatie. Tijdens de studiereis kun je zien hoe de mobiele school werkt en wat er precies in België mee gedaan wordt.
www.mobileschool.org

4. Orthopedagogische Consultatiedienst
Op de Orthopedagogische Consultatie-dienst Leuven (OCL) wordt gespecialiseerde hulp geboden bij problemen met leren, gedrag en ontwikkeling. Er wordt gewerkt op een orthopedagogische manier. Hierbij staat de relatie tussen opvoeder en kind centraal. Er wordt vertrokken van de eigen vragen van het gezin. Die vragen worden mee bekeken vanuit de opvoeding thuis en op school. Samen met ouders en leerkrachten wordt dan gezocht naar een aanpak op maat van het kind. Deze manier van werken komt tot uiting in het onderzoek, in het advies en de begeleiding.

Ontspanning

Naast de inhoudelijke activiteiten was er ook de nodige ontspanning tijdens de studiereis. Zo hebben wij onder andere de toren van de Centrale Bibliotheek beklommen. Hier wat informatie over de toren en haar klokken.

De toren van de Centrale Bibliotheek aan het Mgr. Ladeuzeplein herbergt één van de grootste en mooiste beiaarden van Europa.

Het instrument brengt een uitgesproken pacifistische boodschap en hoort dus thuis in een reeks vredesbeiaarden, zoals die van Den Haag (Vredespaleis). De basklok van 7 ton, die ook het uur slaat, draagt de naam Liberty Bell of Louvain en op de vierde klok staat het opschrift :

Interpres variae sum vitae voce sonora :
Fortunam celebro sit bona sitve mala.
Sit pax in Terris, concordia regnet in orbe :
Ex alto cunctis haec pia vota cano.

Ook kan een bezoek aan een bierbrouwerij natuurlijk niet ontbreken.
We hebben een typisch Belgische, zelfs Leuvense, brouwerij bezocht. Natuurlijk moest gecheckt worden of het bier nu echt wel zo lekker is;)!