Het Lustrumlied

T’is even gelee, dat pap begooooon
We vieren nu-huu ‘t derde lustrumjaa-aar.

Maar nu gaat het snel jaren vliegen voorbij
PAP is nu vijftien jaar oud
Regels laten ons koud

Lus-trum-jaar
PAP vijftien jaar
Een bijzonder ju-bi-leum

Een feestelijk jaar voor ons al-lemaal
Pu-be-raal
We gaan het jaar echt groots vieren
Met slingers taart en heel veel bier-ren
Het wordt een onvergee-te-lijk jaar
Lus-trum-jaar

Nu is het 15 jaar later en gaan we los
Met alle lieve pappers, gaan we maar door

studie-in-hou-de-lijk en ont-span-ning
Al-les komt voorbij
Het is echt meee-gaa tof

Lus-trum-jaar
PAP vijftien jaar
Een bijzonder ju-bi-leum
Een feestlijk jaar voor ons al-lemaal
Pu-be-raal
We gaan het jaar echt groots vieren
Met slingers taart en heel veel bier-ren
Het wordt een onvergee-te-lijk jaar
Lus-trum-jaar

Deze top tijd die vergeten we nooit
Ja lach, ja gier, oh, pappers gaan door

Lus-trum-jaar
PAP vijftien jaar
Een bijzonder ju-bi-leum

Een feestlijk jaar voor ons al-lemaal
Pu-be-raal
We gaan het jaar echt groots vieren
Met slingers taart en heel veel bier-ren
Het wordt een onvergee-te-lijk jaar
Lus-trum-jaar

Lus-trum-jaar
PAP vijftien jaar
Een bijzonder ju-bi-leum

Een feestlijk jaar voor ons al-lemaal
Pu-be-raal
We gaan het jaar echt groots vieren
Met slingers taart en heel veel bier-ren
Het wordt een onvergee-te-lijk jaar
Lus-trum-jaar