OpleidingsAdviesCommissie

De OpleidingsAdviesCommissie (OAC) is er voor het in de gaten houden en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs van Pedagogische Wetenschappen. Deze commissie bestaat uit drie studenten en zij vertegenwoordigen alle studenten van de opleiding. Zij proberen de mening van de studenten te peilen en klachten in kaart te brengen. Daarnaast praten ze mee met docenten over het onderwijs, cursusevaluaties en tentamens.
De OAC Pedagogische Wetenschappen is een onderdeel van de Inspraak die jouw belangen als student probeert te behartigen. Heb je interesse of wil je meer weten over de Inspraak, kijk op: www.inspraak-fsw.nl
 
Hey Pedagogen,

Wij zijn Linda, Natasha en Saskia en vormen dit studiejaar de OpleidingsAdviesCommissie (OAC) van Pedagogische Wetenschappen. Natasha (20 jaar) en Saskia (19 jaar) zijn dit jaar tweedejaars studenten, echter heeft Natasha vorig jaar een bestuursjaar bij SGS gedaan waardoor zij eigenlijk aan haar derde jaar op de universiteit begint. Linda (20 jaar) begint dit jaar aan haar vierde bachelor jaar en heeft twee jaar geleden een bestuursjaar bij studievereniging PAP gedaan. Saskia geeft leiding bij een zomerkamp en is daar ook hoofdleiding van het kleuterteam. Alle drie zijn wij erg betrokken bij onze studie. Wij zijn veel op de universiteit te vinden en hebben erg veel zin om aan te slag gaan als OAC!

Je zult je misschien wel afvragen wat de OAC is. De OAC zorgt voor de koppeling tussen de student en de docent. Je kunt bij ons terecht met vragen, klachten en ook met ideeën. Gedurende het jaar zal je ons tegenkomen in colleges en werkgroepen. Wij houden ons voornamelijk bezig met de cursusevaluaties. Daarom zullen wij af en toe langskomen om jullie mening over een cursus te horen. De uitslagen van de evaluaties bespreken wij met de docent om uiteindelijk de cursus te verbeteren.  Op deze manier heb je als student inspraak op jouw studie en kunnen we samen de studie verbeteren.

Voor vragen, klachten en ideeën kun je ons altijd mailen op dit adres: oacpedagogiek@uu.nl. Tevens zal er een ideeënbus op de PAP-kamer komen te staan. Hier kun je ook heel makkelijk jouw ideeën kwijt.

Groetjes!

Linda, Natasha en Saskia

OAC Pedagogische Wetenschappen 2013-2014

E-mail: oacpedagogiek@uu.nl
Facebook: OAC Pedagogische Wetenschappen