Studiekeuze

Cursussen in eerste jaar

Inleiding in de Pedagogische Wetenschappen

In deze cursus maak je kennis met de wetenschappelijke pedagogiek aan de hand van drie onderwerpen: opvoedingszekerheid en opvoedingsondersteuning, onderwijsachterstand en voorscholing en dove kinderen.

Methoden, Technieken en Statistiek 1    

In de cursussen Methoden, Technieken en Statistiek 1 en 2 word je vertrouwd gemaakt met de belangrijkste methodologische en statistische begrippen en uni- en bivariate statistische beschrijvende en toetsende technieken.

Methoden, Technieken en Statistiek 2

In de cursussen Methoden, Technieken en Statistiek 1 en 2 word je vertrouwd gemaakt met de belangrijkste methodologische en statistische begrippen en uni- en bivariate statistische beschrijvende en toetsende technieken.

Introduction Psychology  

De cursus biedt op inleidend niveau een overzicht van theorieën, onderzoek op de fundamentele mentale processen (leren, waarneming, geheugen, het denken en emotie), psychosociale ontwikkeling, en de ontwikkeling van de persoonlijkheid (waaronder aandoeningen en behandelingen).

Opvoeding en Ontwikkeling 1

De invloed van zowel de omgeving als de genen op de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Daarnaast hersenontwikkeling en verbanden tussen hersenontwikkeling en gedragsontwikkeling.

Opvoeding en Ontwikkeling 2

De wederzijdse beïnvloeding van kind en omgeving en de verschillende relaties die op verschillende leeftijden belangrijk zijn.

Opvoeding en Maatschappij

Opvoeding en ontwikkeling bekeken vanuit historische, sociologische en antropologische invalshoeken.

Wetenschapsfilosofie en Geschiedenis

De geschiedenis van de pedagogiek en filosofie en argumentenleer.

Voorbeeld van een studieweek

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

09.00 College
Statistiek
11.00 College
Pedagogiek
Literatuur
lezen
Excursie
PAP
Schrijven
paper
Werkcollege
Statistiek
13.00 Literatuur
lezen
Schrijven
paper
Literatuur
lezen
Schrijven
paper
Literatuur
lezen
15.00 Literatuur
lezen
Werkcollege
Pedagogiek
Opgaves
Statistiek
17.00 Sporten
Avond Afspreken
met vrienden
Studenten-
vereniging
Stamkroeg-
avond PAP
Uitgaan

Studiepaden
Orthopedagogiek

Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken (MOV)

Bindend Studie Advies

De Universiteit Utrecht werkt met een Bindend Studie Advies (BSA) om te kijken of je het niveau van de opleiding aan kunt. Dit houdt in dat je in je eerste jaar 45 van de 60 studiepunten moet halen om door te mogen gaan met de opleiding. In de praktijk betekent dit dat je 6 van 8 cursussen in je eerste jaar met een voldoende moet afsluiten. Als je minder dan 45  studiepunten haalt, moet je stoppen met de opleiding.

Veel gestelde vragen

Hoeveel Engelse literatuur moet ik lezen?

Ongeveer de helft van de literatuur die je in het eerste jaar moet lezen is Engels. Dit verschilt wel per cursus. In het tweede en derde jaar wordt dit, afhankelijk van de cursussen die je kiest, wel wat meer.

Krijg ik ook colleges in het Engels?

In de bachelor zijn er twee verplichte cursussen die volledig in het Engels zijn, namelijk Introduction Psychology in het eerste jaar en Emotional and Behavioural Disturbances in het tweede jaar. De colleges van deze cursussen worden dan ook in het Engels gegeven. Vrijwel alle andere colleges worden in het Nederlands gegeven. Vrijwel iedereen vindt na de eerste week dat het hoorcollege goed te volgen is.

Ik ben niet zo goed in Engels, is dit een probleem?

Je hoeft geen ster in Engels te zijn om je te kunnen redden op de universiteit. In principe hoef je alleen maar te kunnen lezen. De meeste mensen ervaren in het begin moeite met het lezen, maar dit wordt al snel minder naarmate de eerste periode vordert.

Wat zijn de verschillen met andere universiteiten?

Volgens de oordelen van ruim 2000 hoogleren in Nederland is de studie Pedagogische Wetenschappen in Utrecht de beste in haar soort (bron: jaarlijkse Elsevierenquête). Universiteit Utrecht is de enige die de master Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken (MOV) aanbiedt: dit is een meer beleidsgerichte master. Verder is Pedagogische Wetenschappen in Utrecht losgekoppeld van onderwijskunde, als enige in Nederland. Dit zorgt ervoor dat de opleiding meer gericht is op de ontwikkeling van het kind en minder op onderwijs. Daarnaast heb je in Utrecht veel keuzevrijheid: in je derde jaar mag je bijna alle cursussen zelf kiezen. Daardoor heb je ook de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan of een leuke minor te volgen.

 Wat is het verschil tussen Ontwikkelingspsychologie en Pedagogische Wetenschappen?

Er is veel overlap tussen de studies. Met beide studies kun je op veel dezelfde vacatures reageren. Toch verschilt het accent.

Pedagogische Wetenschappen richt zich meer op:

–          Interactie tussen kind en ouder

–          Wat heeft een kind nodig om een onafhankelijk persoon te worden?

–          Contextgevoeligheid van opvoeding (risicofactoren en protectieve factoren in en rondom een gezin)

–          Opvoedingsproblemen en opvoeding van ‘speciale kinderen’: kinderen met gedragsproblemen, leerproblemen en/of handicap

Ontwikkelingspsychologie richt zich meer op:

–          Normale ontwikkeling van gedrag, denken en beleven over de levensloop

–          Mogelijke oorzaken van de ontwikkeling deviant gedrag

–          Psychologie toegepast op volwassenen

Zijn de statistiek vakken moeilijk?

Statistiek komt voor in de cursussen Methoden Statistiek en Techniek 1 en 2 (MTS1 en MTS2). Globaal zijn er twee reacties: sommigen vinden het moeilijk terwijl anderen er weinig extra voor hoeven te doen dan de lessen volgen. Als je wiskunde A hebt gevolgd, ben je redelijk bekend met de leerstof. Je gaat door op kansrekenen en hypotheses testen. Zodra een student de opgegeven sommen netjes maakt, zal hij in de meeste gevallen gemakkelijk halen.

Hoeveel uur college heb ik per week?

Afhankelijk van de structuur van de cursussen die je in een blok volgt, heb je tussen de zes en tien uur college in de week. Over het algemeen betekent dit dat je twee keer een hoorcollege hebt van 1,5 uur en twee keer een werkgroep van 1,5 uur. Deze colleges zijn meestal verspreid over twee tot drie dagen, maar in principe moet je er rekening mee houden dat je van maandag tot vrijdag van 9 tot 5 op de universiteit verplichtingen zou kunnen hebben. Naast je colleges zal je namelijk ook vaak moeten samenwerken met medestudenten.

Wat zijn verschillen tussen Pedagogiek (hbo) of Pedagogische wetenschappen (universiteit)?

De doelgroepen zijn hetzelfde en banen kunnen overlappen. Verschillen zijn te vinden in bijvoorbeeld al de eerste weken actief stage volgen in de praktijk bij de hbo. Je wordt voorbereid met praktijk en theorie op werken met de doelgroep. Als behandelaar of casemanager (toezicht houden op alle zaken rond een cliënt) bijvoorbeeld. Op de universiteit heb in je eerste twee jaar geen stage en ben je vrij om in je derde jaar een acht wekelijkse stage te volgen. Er wordt aangeraden praktijkervaring op te doen in de vrije tijd naast je studie, dus een relevante bijbaan (bijvoorbeeld begeleiding vrijetijdsbesteding van doelgroep met autisme via een studentenorganisatie), training geven op een vereniging, oppassen of bijles geven. Hiernaast leer je de diagnostiek uit voeren en behandeling uit te kiezen die het meest passend is bij een cliënt. Je richt je meer op het systeem rond een kind dan het kind zelf en blijvende verbeteringen die het welzijn en ontwikkeling van het kind het beste ondersteunen.