Comité van Aanbeveling

In het Comité van Aanbeveling (CvA) nemen mensen zitting die de doelstellingen van PAP, de organisatie en de activiteiten een warm hart toedragen en die hun naam willen verbinden met PAP. Door hun naam te verbinden met onze studievereniging ondersteunen zij ons en creëren ze een draagvlak waarmee we naar buiten kan treden. Op deze manier kunnen studenten, pedagogische instellingen en andere contacten zien dat de activiteiten van onze vereniging breed gedragen en aanbevolen worden door zowel mensen van binnen als buiten de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Dr. Lex Wijnroks

 Universitair Hoofdocent

PAP wordt bestuurd door een kleine groep energieke en toegewijde studenten. De vereniging zet zich actief in voor haar medestudenten, want zij organiseert regelmatig informatieve excursies en boeiende lezingen, die goed bezocht worden. PAP is belangrijk voor de opleiding omdat zij als geen ander er in slaagt de Pedagogiek als discipline naar buiten toe te promoten. Hun verenigingsblad, PAPeras, verschijnt meestal drie keer per jaar en in elke uitgave wordt een interessant thema uitgediept. Ik lees elke uitgave met plezier en vind het bijzonder dat de redacteuren er steeds weer in slagen om medestudenten te betrekken bij de totstandkoming van het blad. Studenten met elkaar verbinden is een belangrijke taak van studieverenigingen en daarin slaagt PAP zeer goed in. Ik zou daarom elke pedagogiekstudent het lidmaatschap van PAP aanbevelen want het versterkt je band met de opleiding en je medestudenten, en je leert er ook nog eens veel van.

Önder Duran

Docent

“De vereniging ken ik al een hele tijd; tijdens mijn studie Pedagogische Wetenschappen maakte ik kennis met de vereniging, met al haar gezelligheid en aandacht voor studie-inhoudelijke activiteiten. Bestuur en commissies zorgen er dagelijks voor dat studenten Pedagogiek een prettige en leerzame tijd hebben. Tijdens mijn eigen studie was ik hier zelf ook onderdeel van; van commissies tot (uiteindelijk) een bestuursfunctie als secretaris. De vereniging heeft een heleboel te bieden, wat je behoefte ook is!

Tegenwoordig ben ik al lang geen lid meer, maar ben ik nog steeds betrokken bij PAP. Door mijn rol als docent en inspanningen op het vlak van Diversiteit & Inclusie binnen FSW werk ik nauw samen met het bestuur van PAP. Zo zijn zij erg behulpzaam gebleken bij de werving van studenten voor Opmaat. Dit is het buddyprogramma van FSW, dat bedoeld is voor studenten die één van de eersten in hun gezin zijn die hoger onderwijs volgen. We spreken ook wel van eerstegeneratie HO studenten (www.uu.nl/pedagogiek/opmaat). Kortom, fijn dat PAP er is en dat bestuur en commissies zich zo hard inzetten voor hun medestudenten!”

Groetjes,

Önder

Isabelle Dielwart

Docent

Hoi! Ik ben Isabelle Dielwart en ik werk met veel plezier als docent bij Pedagogische Wetenschappen. Ik geef voornamelijk les in het eerste jaar van de bachelor, waar ik via mijn studenten regelmatig mooie verhalen over studievereniging PAP hoor. Ik zie in PAP een club enthousiaste studenten die elkaar motiveren het beste uit hun studietijd te halen – zowel inhoudelijk als qua studentenleven. Wat ik mooi vind om te zien is de community die studievereniging PAP vormt binnen deze grote universiteit. Dat de leden elkaar een steuntje in de rug geven als andere studenten het moeilijk hebben, en dat veel studenten zich bij PAP – in de PAPkamer – echt thuis en welkom voelen. Mede door de tomeloze inzet van het bestuur en commissieleden. De combinatie van inhoudelijk uitdagende, studiegerelateerde activiteiten én van vriendschap, lol en de nodige biertjes maken PAP mijns inziens een prachtige studievereniging die ik een warm hart toedraag!