Geschiedenis

Het eerste jaar
In 1996 is PAP voor het eerst opgericht. Zes enthousiaste meiden vonden dat het hoog tijd was voor een studievereniging voor pedagogiek. Zij hadden als doel op een leuke, ontspannende en educatieve manier bezig te zijn met alles wat met het vakgebied van pedagogen te maken heeft. In 1997 gaven ze het stokje door aan vijf nieuwe meiden. Ook zij zetten zich ijverig in voor PAP. In 1998 volgde een nieuw bestuur, maar daarna was er geen opvolging meer tot 2002.

Vereniging opnieuw opgericht
In 2002 werd PAP heropgericht door zes actieve pedagogiekstudentes. Ze verdeelden de functies als volgt; een voorzitter, een penningmeester en een secretaris en daarbij ook nog drie coördinatoren voor de PR, de studie-inhoudelijke activiteiten en de ontspanning. Zij bezorgden PAP een kamer, leden, activiteiten en opvolging. En dit was nog maar het begin… Het bestuur van 2003-2004 ging hartstochtelijk verder met het uitbreiden van PAP bij de studenten, docenten en andere verenigingen binnen en buiten Utrecht. Zo organiseerden ze samen met drie andere pedagogiekverenigingen en de actieve leden de LSPD (Landelijke Studenten Pedagogiek Dag) in Utrecht. Ook organiseerden ze, samen met de actieve leden, vele studie-inhoudelijke en ontspannende activiteiten, zoals excursies, lezingen, borrels en uitjes. Ook de Paperas verscheen 3x in het jaar. Daarin staan onder andere de nieuwtjes, informatie over PAP en interessante interviews.

Officieel studievereniging
Vanaf januari 2004 kreeg PAP ook een grotere kamer; H115 in het Langeveldgebouw. In 2004 werd het PAPbestuur overgedragen aan zes gloednieuwe meiden. Zij waren erg enthousiast begonnen en hebben veel bereikt in hun bestuursjaar. Zo is PAP namelijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en hebben ze statuten laten opstellen zodat PAP een officiële studievereniging is. De LSPD is dat jaar weer georganiseerd in Utrecht, nu ook in samenwerking met onderwijskunde zodat het LSPOD (Landelijke Studenten Pedagogiek en Onderwijskunde Dag) is geworden. Hiernaast zijn er samen met de actieve leden vele andere activiteiten georganiseerd: excursies, borrels, lezingen, ledenkamp. In dit jaar is het studielang lidmaatschap ingesteld. Hiernaast hebben ze PAP veel bekendheid gegeven door het op meerdere plekken te promoten, zoals op Studion en de Studentensite van Sociale Wetenschappen. De website is ook in dit jaar opgezet.

Nieuwe tradities
Het stokje werd in 2005 doorgegeven aan zes nieuwe pedagogiekstudenten. Na een half jaar moest één bestuurslid het stokje neerleggen, maar de vijf anderen zijn met veel enthousiasme doorgegaan! Zij hebben bepaalde tradities in stand gehouden en zijn nieuwe tradities begonnen. Voorbeelden hiervan zijn de studiereis en het eerstejaarsweekend. Hiernaast heeft PAP meer bekendheid gekregen dat jaar, onder meer door het winnen van de voordracht voor Jong Docent Talent van de UU en de eerste prijs voor originaliteit bij de Algemene Ublad Beschavings Quiz. Dit zijn enkele voorbeelden van de activiteiten dat jaar, al met al een wervelend jaar!

Het eerste lustrum
Aan het begin van het studiejaar 2006-2007 stonden er vijf meiden te trappelen om aan te treden als het vijfde bestuur van studievereniging PAP. Dit was een bijzonder jaar voor de studievereniging omdat het eerste lustrum gevierd werd. Dit hebben ze gedaan met twee vol geplande lustrumweken met uitjes, excursies, borrels en een gala: alles in het thema ZOET. Verder hebben ze eerder begonnen tradities voortgezet door het organiseren van bijvoorbeeld de studiereis (naar Kopenhagen) en het eerstejaarsweekend. Ook is er een nieuwe traditie in het leven geroepen: de stamkroegavonden! Hiernaast zijn samen met de actieve leden de vele vertrouwde activiteiten van PAP voortgezet. Hierbij kan je onder andere denken aan lezingen, excursies, uitjes, het uitbrengen van de PAPeras en het bijhouden van de website. Nog nooit had PAP zoveel commissieleden. Daarom zijn dit jaar de protocollen voor de commissieleden opgesteld. Hierin is te vinden wat er wordt verwacht van commissieleden (bv hoeveelheid tijd). Dit jaar is er begonnen met het opstellen van een Alumnibestand. Hier staan alle afgestudeerde PAPleden in, wanneer zij dit willen. Een paar van hun vormen ook een commissie die activiteiten organiseert speciaal voor deze Almumnileden.

De eerste man in het bestuur
Toen waren één heer (!) en vier dames aan de beurt om de vereniging te gaan besturen. In het studiejaar 2007-2008 is er verder gegaan met de excursies, uitjes en feesten. De stamkroegavond was verplaatst naar de Nieuwe Dikke Dries, waar elke maand bestuur- en PAPleden te vinden waren. Ook was er een gala en was de LSPOD van de partij. Met de studiereis zijn dit jaar wat meer kilometers afgelegd, want er werd een bezoek gebracht aan Belgrado (Servië). Tot slot is er een begin gemaakt met het professionaliseren, onder andere met een nieuwe website en bij het werven van sponsoren.

Huishoudelijk Reglement
In het jaar 2008-2009  zijn er weer alleen dames aan het roer, en wel zes! Deze meiden zijn flink aan de slag gegaan met besturen! Er er weer volop gewerkt aan de verdere opbouw van PAP, net als in 2009-2010 waar onder andere het Huishoudelijk Reglement is bedacht en ingevoerd. Ook is in dit jaar een nieuwe bestuursfunctie geïntroduceerd, namelijk de Vice-Voorzitter!

Wintersport
In het jaar 2010-2011 is er veel focus gelegd op studie-inhoudelijke activiteiten van PAP. Daarnaast is er sinds dat jaar ook een wintersport naast de studiereis. Heerlijk skiën en snowboarden in de 2e onderwijsvrije week in februari kan nu ook met PAP! Ook de Raad van Advies (RvA) is geïntroduceerd.

Het tweede lustrum
Het jaar 2011-2012 is het tweede lustrumjaar voor PAP dus extra bijzonder! De hele maand maart in gewijd aan extra activiteiten rond het lustrumthema ‘Xclusief’. Er is bijvoorbeeld een liftwedstrijd, gala en een lustrumdiner georganiseerd. Daarnaast is er een almanak met hardcover en een PAPeras in A4 formaat geïntroduceerd. Ook het PR-protocol en een comite van aanbeveling moeten niet worden vergeten. Tot slot wordt er een symposium georganiseerd in oktober 2012!