Raad van Advies

Wat is de Raad van Advies?
De Raad van Advies (RvA) is een orgaan dat gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan het bestuur. Het doel van de RvA is om een ondersteunend orgaan te zijn voor de beslissingen die het bestuur moet nemen en hierin de continuïteit van PAP te waarborgen.

Wat doet de RvA?
Tot zover de officiële definitie. Zoals hierboven staat uitgelegd geeft de RvA gevraagd en ongevraagd advies aan het huidige bestuur. Wanneer de leden van het bestuur ergens niet uitkomen, op bestuurlijk (maar natuurlijk ook op persoonlijk) vlak, kunnen zij bij ons terecht. Ook zijn wij beschikbaar voor alle ‘tips en tricks’ van het besturen binnen PAP. Ongevraagd geven wij ook advies, dit kan tevens op allerlei vlakken liggen. Zo kijken wij mee met de notulen/jaarplannen/jaarverslagen van bestuursvergaderingen/ALV’s en proberen wij het bestuur zo te ondersteunen dat ‘het wiel niet ieder jaar opnieuw uitgevonden hoeft te worden’.

Wie zijn wij?
Wij zijn voornamelijk oud-bestuursleden van PAP en weten hoe het is om in een bestuur te zitten van een groeiende vereniging (dit is trouwens niet verplicht). Er zitten dit jaar twee niet-oud-bestuursleden in de RvA. Het is mooi om te zien hoe PAP afgelopen jaren is gegroeid in ledenaantal, maar ook in kwaliteit (uitstraling, professionaliteit en tegelijkertijd dicht bij alle studenten en docenten Pedagogische Wetenschappen blijven staan). Er vinden interessante studie-inhoudelijke excursies plaats, uitjes worden steeds mooier/indrukwekkender en de studiereis is samen met de wintersport niet meer weg te denken uit het beeld dat wij van PAP hebben.

Raad van Advies 2018-2019

Emmalie Muller

Inez Boeijen

Laurens Meijer

Ryanne van den Wouden

Rimke Peeters

Anouk Bosselaar