Andere studieverenigingen

Broertjes – IFO
Binnen de faculteit Sociale Wetenschappen werkt PAP samen met andere studieverenigingen in het Inter Facultair Overlegorgaan (IFO).

SGS – Faculteitsvereniging Sociale Wetenschappen
Alcmaeon – Faculteitsvereniging Sociale Wetenschappen
Djembé – Studievereniging Culturele Antropologie
Usocia – Studievereniging Sociologie
VOCUS – Studievereniging Onderwijskunde
Versatile – Studievereniging Algemene Sociale Wetenschappen
Brainwave – Utrechtse Studievereniging der Neurowetenschappen

Zusjes – Landelijk Overleg Onderwijskunde en Pedagogiek
Landelijk werkt PAP samen met studieverenigingen van Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde van andere universiteiten in het samenwerkingsverband LOOP.

Cedo Nulli – Rotterdam (Bestuurskunde, Pedagogische Wetenschappen, Psychologie en Sociologie)
Comenius – Amsterdam (Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde en Universitaire Pabo)
Dimensie – Enschede (Psychologie, Onderwijskunde en Educational Science and Technology)
Emile – Leiden (Pedagogische Wetenschappen)
ODIOM – Groningen (Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde)
Postelein – Nijmegen (Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde)
VOCUS – Utrecht (Onderwijskunde en ALPO)
VSPVU – Amsterdam (Psychologie en Pedagogiek)

Andere studieverenigingen uit Utrecht
A-Eskwadraat – (Wiskunde, Informatica, Informatiekunde en Natuur- & Sterrenkunde)
AKT – (Theater-, Film- en Televisiewetenschap)
Albion (Engelse Taal en Cultuur)
Alias (Taal- en Cultuurstudies)
Awater (Nederlandse Taal en Cultuur)
Drift ’66 (Aardwetenschappen)
DSK (Dierengeneeskunde)
ECU ’92 (Economie)
FUF (Filosofie)
Helix (Natuurwetenschap & Innovatiemanagement)
Hucbald (Muziekwetenschap)
Incognito (Wijsbegeerte)
JSVU (Rechtsgeleerdheid)
MBV Mebiose  (Biomedische Wetenschappen)
MSFU ‘Sams’  (Geneeskunde)
Perikles (Bestuurs- en Organisatiewetenschap)
Proton (Scheikunde)
Sticky (Informatica & Informatiekunde)
Storm (Milieuwetenschappen)
SV contact (Communicatie- en informatiewetenschappen)
UBV (Biologie)
UGV (Aardwetenschappen)
UHSK (Geschiedenis)
Unitas Pharmaceuticorum  (Farmacie)
VUGS (Geografie)

Overige verenigingen
U-Fonds
VIDIUS studentenunie
OER