Officiële bestanden

Informatie:

Informatie Algemene Ledenvergaderingen

Informatie Financieel Reglement

Statuten:

Statuten in akte van oprichting

Reglementen:

Huishoudelijk Reglement 

Financieel Reglement 

Convenant Studieverenigingen FSW

PR-protocol

Privacybeleid

Meerjarenplan:

Meerjarenplan 2016-2019

Jaarplan, verslagen en notulen 17e bestuur:

Notulen WALV 11 september 2018

Halfjaarlijks Verslag 17e bestuur

Halfjaarlijks financieel verslag 17e bestuur

Jaarplan 17e Bestuur

Financieel jaarplan 17e bestuur

Jaarplan, verslagen en notulen 16e bestuur:

Financieel jaarverslag 2017-2018 versie WALV

Financieel jaarverslag 2017-2018

Jaarverslag 2017-2018

Notulen Kandidaatsbestuur voorstel ALV 13-06-18

Notulen Derde ALV 01-05-2018

Voorstel Herbegroting Derde ALV 2017-2018

Notulen Halfjaarlijkse ALV 07-02-2018

Halfjaarlijks Financieel Verslag 2017-2018

Halfjaarlijks Verslag 2017-2018

Notulen Wissel ALV 12-09-2017

Financieel Jaarplan 2017-2018

Jaarplan 2017-2018

Jaarplan, verslagen en notulen 15e bestuur:

Financieel Jaarverslag 2015-2016

Jaarverslag 2016-2017

Notulen Kandidaatsvoorstel ALV 06-06-2017

Herbegroting Kandidaatsvoorstel ALV 2016-2017

Notulen Halfjaarlijkse ALV 2016-2017

Herbegroting Lustrum 2016-2017

Halfjaarlijks Financieel Verslag 2016-2017

Halfjaarlijks Verslag 2016-2017 

Notulen Lustrum ALV 17-10-2016

Lustrumbegroting 2016-2017

Notulen Wissel ALV 13-09-2016

Financieel Jaarplan 2016-2017

Jaarplan 2016-2017

Jaarplan, verslagen en notulen 14e bestuur:

Financieel verslag 2015-2016

Jaarverslag-2015-2016

Notulen Derde ALV 2015- 2016

Financieel verslag DALV 2015-2016

Notulen Halfjaarlijkse ALV 11-02-2016

Financieel halfjaarlijksverslag 2015-2016

Halfjaarlijks verslag 2015-2016

Notulen Wissel ALV 14-09-2015

Financieel Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016

Jaarplan, verslagen en notulen 13e bestuur:

Financieel jaarverslag PAP 2014-2015

Jaarverslag PAP 2014-2015 

Notulen Derde ALV – 02-06-2015

Notulen Halfjaarlijkse ALV 25-02-2015

Halfjaarlijks financieel verslag PAP 2014-2015

Halfjaarlijks verslag PAP 2014-2015

Notulen Wissel-ALV 15-09-2014

Financieel Jaarplan PAP 2014-2015

Jaarplan PAP 2014-2015

Jaarplan, verslagen en notulen 12e bestuur:

Financieel Jaarverslag PAP 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014