Inspraak!

Je vindt hier een overzicht van alle Insprakers die zich dit jaar achter de schermen hard aan het inzetten zijn voor studenten van deze opleiding. Wil je weten wat de Inspraak! verder inhoudt, welke functies onder Inspraak! vallen, of wil je weten waar één bepaald persoon zich specifiek mee bezighoudt? Lees dan hier verder. 

Functies onder Inspraak!

Opleidingscommissie (OC)
Elke studie heeft een eigen Opleidingscommissie waar je altijd naar toe kan met je vragen/klachten/ideeën over de opleiding. Binnen de Opleidingscommissie houden ze zich bezig met de evaluatie van de opleiding en het curriculum voor de bacheloropleiding. Ze vormen de brug tussen docenten en studenten, behouden het contact tussen docenten en studenten en behouden het contact om zo de opleiding continu te verbeteren. 

Management Team-lid (MT)
Het MT-lid is een student van Pedagogische Wetenschappen die lid is van het managementteam. Deze student zorgt ervoor dat de stem van studenten gehoord wordt bij het maken van beleidskeuzes en woont daarom meerdere vergaderingen bij. Door in contact te staan met de OC-kamer, andere MT-leden, docenten en studenten vorm je als MT-lid de stem van de student. 

Contactpersoon Inspraak! (CpI)
Elke studievereniging heeft een CpI’er. De CpI’er ondersteunt de Inspraak! vanuit het perspectief van leden van de studieverenigingen. Daarnaast werkt de CpI’er samen met de OC-kamerleden om verschillende studie-inhoudelijke projecten op te pakken. 

Assessor
De assessor neemt namens de studenten van FSW plaats in het faculteitsbestuur en is daardoor een belangrijke brug tussen de bestuurders en studenten. Als assessor is het belangrijk om overal je oor te luister te leggen, zodat je goed weet wat er bij verschillende opleidingen en Inspraak! organen speelt. Als assessor ben je bij de vergaderingen van het faculteitsbestuur, de opleidingsverganderingen en IFO-vergaderingen (interfacultair overleg).

Medezeggenschap Coördinatoren (MeCo)
Medezeggenschap Coördinatoren zijn de ondersteuning van iedereen in de Inspraak!, zowel voor de bachelors en de masters. Dit houdt in dat de MeCo’s vergaderingen organiseren en vragen beantwoorden van alle Insprakers en docenten. Hiernaast zijn wij verantwoordelijk voor de bachelorwerving, trainingen voor de Inspraak! en de sociale media van de faculteitsInspraak!. 

Faculteitsraad (FR)
In de FR houden ze zich bezig met wat er op facultair niveau speelt. Ze geven (on)gevraagd advies aan het faculteitsbestuur en werken aan jaarthema’s. Vergaderingen waar een FR-lid heen gaat zijn onder andere wekelijkse vergaderingen met de studenten van de FR, faculteitsraadvergaderingen en opleidingsvergaderingen. 

Solliciteren Inspraak!

Het is weer zover! Er worden weer nieuwe mensen gezocht voor de inspraak van de faculteit sociale wetenschappen. Je kan voor alle functies solliciteren tot en met 31 maart 2023 via deze link. Wil je meer informatie over de functies, kijk dan bij de vacatures. Wil je meer informatie over hoe de inspraak werkt? kijk dan hier voor de facultaire inspraak en hier voor de bachelor inspraak. Voor andere vragen kan je altijd mailen naar de Medezeggenschapscoördinatoren of contact opnemen met de insprakers van jouw opleiding!