NVO

De NVO is dé beroepsvereniging van en voor universitair opgeleide pedagogen en orthopedagogen; experts in opvoeding en ontwikkeling en afhankelijkheidsrelaties. Haar missie: deze experts in staat stellen hun beroep met passie en vakbekwaam uit te oefenen. Met 9.000 leden is de NVO een beroepsvereniging van formaat, met de ledenraad als hoogste orgaan. De NVO heeft drie kerntaken: belangenbehartiging, dienstverlening, en kwaliteitsborging. 

De NVO wil dat kinderen en jongeren veilig en gezond opgroeien. Een veilige en gezonde opvoedings- en ontwikkelingsrelatie kan problemen voorkomen en helpen als zich toch problemen voordoen. Ook volwassenen en ouderen in een afhankelijkheidsrelatie moeten zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Het internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap zijn pijlers voor de NVO.

Wetenschappelijke kennis over opvoeding en ontwikkeling is cruciaal voor werkzame principes. De NVO zorgt dat haar leden kennis blijven opdoen, kennis benutten en onderling delen.

De NVO deelt hun kennis ook met PAP. PAP organiseert namelijk elk jaar een NVO praktijkavond. Op deze avond komen meerdere deskundigen vertellen over hun werk- en praktijkervaring en geeft het onze leden (externen zijn ook welkom!) de kans een blik te werpen op het werkveld. Deze avond geeft leden de gelegenheid al hun brandende vragen te stellen aan ervaringsdeskundigen. Dit jaar viel de NVO-praktijkavond op 16 maart 2023. Er waren deskundigen aanwezig vanuit de gehandicaptenzorg, jeugdhulp, onderwijs en GGZ. Zoals hiernaast te zien is, is de NVO-praktijkavond een hele laagdrempelige avond waar je onder het genot van een drankje al je vragen kan stellen! Mocht je hier geïnteresseerd in zijn, houdt dan de Instagram (@paputrecht) en de WhatsAppgroepen in de gaten, hier wordt namelijk in gedeeld wanneer er weer een NVO-praktijkavond aan komt!