Samen Studeren

Samen Studeren

Studievereniging PAP organiseert ieder blok studiegroepen voor vakken die als moeilijk worden ervaren door studenten, met name de statistiekvakken.

Er wordt een ervaren studiegroepbegeleider ingezet die al je vragen kan beantwoorden en extra uitleg kan geven.
Deze studiegroepen vinden met name vlak voor de tentamens plaats, zodat je alles nog even kan herhalen en je de laatste dringende vragen kan stellen.

Via de activiteitenkalender kan je je hiervoor aanmelden, houdt de Instagram en de PAP Up-To-Date WhatsAppgroep in de gaten om op de hoogte te blijven van de aankomende studiegroepen.