Raad van Advies (RvA)

Wat houdt de Raad van Advies in?

De Raad van Advies (RvA) is een orgaan binnen PAP dat het bestuur heel het jaar gevraagd en ongevraagd advies geeft over beslissingen. Daarnaast ondersteunt de RvA het bestuur wanneer bestuursleden ergens niet uitkomen. Dit kan op zowel bestuurlijk als persoonlijk vlak zijn. De RvA leest wekelijks de notulen van de bestuursvergadering en geeft hier feedback op. Ook wordt er feedback gegeven op de jaarplannen en -verslagen die door het bestuur geschreven worden. Als laatst hebben RvA-leden ook persoonlijk contact met de bestuursleden, zodat de bestuursleden altijd bij hen terecht kunnen om hun verhaal te doen. De RvA is er dus om actief mee te denken over de vereniging en het bestuur te ondersteunen.

Wie zitten er in de Raad van Advies?

De RvA bestaat vaak grotendeels uit oud-bestuursleden, omdat hun ervaring vaak van pas komt. Meestal neemt er ook een lid zonder bestuurservaring plaats in de RvA om de ervaringen en meningen van leden te representeren.

Dit jaar bestaat de RvA uit 5 personen. Janneke van der Avoort is de voorzitter van de RvA. Zij was de coördinator studie-inhoudelijk van het 18e bestuur en zit in haar vierde jaar van Pedagogische Wetenschappen. Tom Lammers zat afgelopen jaar ook in het 18e bestuur! Hij bekleedde de functie penningmeester (ook wel ‘de teller van de centjes’ genoemd) en zit in zijn derde jaar. Kimberly van den Brand was de voorzitter van het 17e bestuur en is nu bezig met de master Clinical Child, Family and Education Studies (beter bekend als orthopedagogiek). Inez Boeijen was ook voorzitter, maar dan van het 16e bestuur van PAP! Inez is afgelopen jaar afgestudeerd. Last but not least zit Anouk Hoekstra in de RvA. Als actief tweedejaars PAPlid zal zij de stem van de leden heel goed weten te vertegenwoordigen.

Wij zijn heel erg enthousiast en hebben zin om het 19e bestuur komend jaar zo goed mogelijk te ondersteunen op zowel bestuurlijk als persoonlijk vlak!

Janneke van der Avoort

Tom Lammers

Kimberly van den Brand

Inez Boeijen

Anouk Hoekstra