Vertrouwenspersonen

Studievereniging PAP streeft naar een veilige omgeving, waarin iedereen zich prettig voelt. Toch kunnen er dingen gebeuren die als vervelend of onprettig worden ervaren. Studievereniging PAP vindt het belangrijk dat je in dat geval bij iemand terecht kan, waar je mee kunt praten, die meekijkt naar oplossingen en waarbij je eventueel een klacht in kan dienen. Daarom is Studievereniging PAP momenteel in samenwerking met de Universiteit Utrecht (UU) bezig om een beleid rondom vertrouwenspersonen en gedragscode te maken. Hiermee hoopt Studievereniging PAP een bijdrage te leveren aan een veilige omgeving en zichtbare vertrouwenspersonen aan te kunnen stellen. Tot die tijd kun je altijd terecht bij vertrouwenspersonen van de Universiteit Utrecht. Contactgegevens van de vertrouwenspersonen van de Universiteit Utrecht zijn hieronder op de pagina te vinden.

Vertrouwenscontactpersoon 2024-2025

Een vertrouwenscontactpersoon is er voor alle PAPpers. Of je nou kort iets kwijt wil, je opzoek bent naar advies of niet weet bij wie je terecht kan, de VCP is daar! De VCP binnen een vereniging is een super mooie rol waarin je bijdraagt aan een veilige omgeving voor je medestudenten.

Wil je meer informatie, spreek dan zeker iemand van het bestuur of de Werkgroep Beleidslijn aan!

Lijkt dit jou wat? Stuur dan voor 24 mei het ingevulde sollicitatieformulier naar secretaris@svpap.nl!

Sollicitatieformulier vertrouwenscontactpersoon 2024-2025

Vertrouwenspersonen ongewenst gedrag
(Oud-)Studenten en (oud-)medewerkers kunnen naar de vertrouwenspersonen ongewenst gedrag voor advies en ondersteuning. De gegeven informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag is er voor jou als melder en denkt met je mee over de mogelijkheden en begeleidt je bij het eventueel indienen van een formele klacht. De vertrouwenspersoon denkt ook mee over verdere nazorg of ondersteuning van deskundigen. Eventuele vervolgacties bij een melding worden alleen met jouw toestemming ondernomen.

Vertrouwenspersonen ongewenst gedrag:
Marian Joseph en Jerre Mijnarends

Contact:
vertrouwenspersonen-ongewenstgedrag@uu.nl

Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit
Heb je behoefte om in vertrouwen met iemand te praten over een vermoeden van schending van de wetenschappelijke integriteit, dan kun je daarvoor terecht bij de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit. Zij zijn ook bereikbaar voor studenten en onderzoekers van UMCU.

Vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit:
prof. dr. Iris Engelhard en prof. dr. Bert Theunissen.

Contact:
vertrouwenspersoon-wi@uu.nl

Sinds dit academisch jaar heeft de faculteit twee contactpersonen ongewenst gedrag: Jolien van der Graaff en Emmy Krooshof. Wie zijn ze en waarvoor kun je bij hen terecht?

Jolien en Emmy zijn sinds dit academisch jaar aanspreekpunt voor studenten of medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag. Ze luisteren en verwijzen (indien gewenst) door naar de juiste professional. Maar nee, ze zijn geen ‘voorportaal’ voor bijvoorbeeld de Vertrouwenspersoon; daar kun je ook gewoon rechtstreeks naartoe. Wel denken ze met je mee – zonder een dossier op te bouwen of ergens een melding te doen.

Emmy Krooshof: Contactpersoon ongewenst gedrag studenten

Emmy Krooshof is sinds een jaar docent bij Interdisciplinaire sociale wetenschap. “Ik vind sociale veiligheid heel belangrijk. Voordat ik docent bij ISW werd, werkte ik als psycholoog. Die ervaring kan ik goed gebruiken in deze functie, verwacht ik. Ik wil er graag voor studenten zijn.”