Vertrouwenspersonen

Studievereniging PAP streeft naar een veilige omgeving, waarin iedereen zich prettig voelt. Toch kunnen er dingen gebeuren die als vervelend of onprettig worden ervaren. Studievereniging PAP vindt het belangrijk dat je in dat geval bij iemand terecht kan, waar je mee kunt praten, die meekijkt naar oplossingen en waarbij je eventueel een klacht in kan dienen. Daarom is Studievereniging PAP momenteel in samenwerking met de Universiteit Utrecht (UU) bezig om een beleid rondom vertrouwenspersonen en gedragscode te maken. Hiermee hoopt Studievereniging PAP een bijdrage te leveren aan een veilige omgeving en zichtbare vertrouwenspersonen aan te kunnen stellen. Tot die tijd kun je altijd terecht bij vertrouwenspersonen van de Universiteit Utrecht. Contactgegevens van de vertrouwenspersonen van de Universiteit Utrecht zijn hieronder op de pagina te vinden.

Vertrouwenspersonen ongewenst gedrag
(Oud-)Studenten en (oud-)medewerkers kunnen naar de vertrouwenspersonen ongewenst gedrag voor advies en ondersteuning. De gegeven informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag is er voor jou als melder en denkt met je mee over de mogelijkheden en begeleidt je bij het eventueel indienen van een formele klacht. De vertrouwenspersoon denkt ook mee over verdere nazorg of ondersteuning van deskundigen. Eventuele vervolgacties bij een melding worden alleen met jouw toestemming ondernomen.

Vertrouwenspersonen ongewenst gedrag:
Marian Joseph en Jerre Mijnarends

Contact:
vertrouwenspersonen-ongewenstgedrag@uu.nl

Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit
Heb je behoefte om in vertrouwen met iemand te praten over een vermoeden van schending van de wetenschappelijke integriteit, dan kun je daarvoor terecht bij de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit. Zij zijn ook bereikbaar voor studenten en onderzoekers van UMCU.

Vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit:
prof. dr. Iris Engelhard en prof. dr. Bert Theunissen.

Contact:
vertrouwenspersoon-wi@uu.nl