Raad van Financiën (RvF)

Wat houdt de Raad van Financiën in?

Vanaf dit verenigingsjaar wordt de Financie vervangen door de Raad van Financiën (RvF). Tot vorig verenigingsjaar was de Financie het controlerende orgaan van de penningmeester. Omdat de Financie de penningmeester en het bestuur moet controleren op de wettelijkheid van acties, heeft het meer verantwoordelijkheid dan de andere commissies. Daarom zal vanaf dit jaar de RvF deze taak op zich nemen, zo kunnen ook oud-penningmeesters deelnemen aan de RvF als zij niet meer staan ingeschreven bij de opleiding.

Wie zitten er in de Raad van Financiën?

Lieve PAPpers,

Nu is het tijd om ons even voor te stellen; wij zijn de Raad van Financiën (RvF). De RvF komt een keer per maand samen om de penningmeester van het bestuur (Iris) te ondersteunen bij al haar financiële vragen, grote begrotingen goed te keuren en de boekhouding te controleren. Noek, coördinator extern en vice-penningmeester van het 22e bestuur, staat aan Iris haar zijde en is ook bij de vergaderingen aanwezig.

Tot vorig jaar werden deze taken uitgevoerd door de Financie, maar vanaf dit jaar kan je ons dus kennen onder de naam RvF.

Wij brengen namens de RvF op de ALV’s een advies uit over de officiële documenten van het bestuur, dus daar zal je ons ook terugzien.
Dit jaar bestaan wij uit twee oud-penningmeesters, namelijk Tom uit het 18e bestuur en Eva uit het 21e bestuur. Constance, secretaris uit het 21e bestuur, en Marije, coördinator extern en vice-penningmeester uit het 21e bestuur, maken de RvF compleet.

Wij hebben er super veel zin in om het 22e bestuur, en met name Iris, te ondersteunen dit jaar en hebben er alle vertrouwen in dat al het geld binnen PAP goed besteed zal worden!

Liefs,
De RvF

V.l.n.r. Tom Lammers, Noek Nolting, Marije Tuenter, Eva Harteveld, Constance Pama en Iris Hakvoort