Kindermishandeling in coronatijd

Blog 1 (28-10-2020)

Sinds maart is onze wereld natuurlijk compleet anders geworden. Elk aspect van de samenleving is veranderd. Dit is ook te zien aan het aantal meldingen van slachtoffers van kindermishandeling. Eind september meldde het behandelcentrum Fier bij het Algemeen Dagblad (23 september, 2020) dat de hoeveelheid meldingen bij hen in de chatfunctie in de periode januari-eind april met 40% is gestegen. Daarentegen zag Bureau Jeugdzorg geen stijging in het aantal meldingen (15 april, 2020), er zijn hierover nog geen cijfers bekend bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wel maakt Jeugdzorg zich zorgen over de problemen die niet zichtbaar zijn, langsgaan bij gezinnen komt namelijk door het virus vrijwel niet voor. Ook bij de Kindertelefoon is er sprake van meer telefoontjes, hier gaat het echter niet om meldingen maar eerder om bezorgde kinderen.

De toename van kindermishandeling in de huidige tijd heeft waarschijnlijke te maken met een vermindering van de controle van de omgeving. Het hebben van positieve relaties met de omgeving, bijvoorbeeld vrienden, wordt in het artikel van Assink et al. (2016) gezien als een beschermende factor tegen kindermishandeling. Het hebben van relaties is in de huidige tijd moeilijker doordat kinderen minder met hun leeftijdsgenoten kunnen omgaan. Hierdoor zal dit minder als een beschermende factor werken. Daarnaast zou het kunnen dat doordat ouders op het moment heel veel thuis werken, er meer kindermishandeling ontstaat. Diverse bronnen melden dus diverse feiten over de toe- of afname van meldingen van kindermishandeling, in ieder geval kan gesteld worden dat kwetsbare kinderen in de huidige tijd minder zichtbaar zijn en daardoor meer gevaar lopen.