Kindermishandeling – Wat weet jij er van?

We staan deze week dus stil bij kindermishandeling, maar wat houdt kindermishandeling eigenlijk in? De Jeugdwet omschrijft kindermishandeling als elke vorm van kindermishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Hierbij denk je misschien snel aan fysieke mishandeling, zoals het slaan en schoppen van een kind. Maar er zijn ook andere vormen van mishandeling, zoals emotionele mishandeling en lichamelijke en emotionele verwaarlozing. Onder emotionele verwaarlozing wordt verstaan het regelmatig uitschelden van een kind, afwijzend en vijandig reageren en het kind opzettelijk bang maken. Lichamelijke verwaarlozing ontstaat wanneer een kind niet de zorg en verzorging krijgt die hij nodig heeft. Bij emotionele verwaarlozing krijgt het kind gedurende lange tijd weinig positieve aandacht en wordt de behoefte van het kind aan liefde, aandacht, warmte en geborgenheid genegeerd. Ook seksueel misbruik is een vorm van kindermishandeling waarbij een volwassene een kind seksuele aanrakingen of handelingen opdringt. 

Kindermishandeling is dichterbij dan je denkt. Uit onderzoek van Alink et al. (2011) blijkt dat 119.000 jeugdigen per jaar slachtoffer zijn van kindermishandeling. De prevalentie verschilt tussen de verschillende vormen van kindermishandeling. Emotionele verwaarlozing is de meest voorkomende vorm van kindermishandeling met een prevalentie van 8,4%, gevolgd door lichamelijke verwaarlozing met 8,1%, seksueel misbruik komt het minst voor met bijna 1%. Hierbij is wel een belangrijk om een kanttekening te plaatsen: het gaat om gemelde vormen van mishandeling, het zou dus kunnen zijn dat seksueel misbruik de minst gemelde vorm van misbruik is. Dit blijkt ook uit de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (2014) die aangeeft dat 10% van de minderjarige meiden wel eens manuele seks heeft gehad tegen haar zin in. Manuele seks is het vingereren en aftrekken wat zowel actief als passief plaats kan vinden. De daadwerkelijke prevalentie van seksueel misbruik kan dus hoger zijn. Ook de prevalentie van emotionele verwaarlozing is de afgelopen tijd significant gestegen, door de COVID-lockdown (Vermeulen et al., 2021). In 2017 zijn over een periode van drie maanden 15.000 kinderen slachtoffer geworden van kindermishandeling. In vergelijking met 40.000 kinderen in de periode van de eerste COVID-lockdown. Een groot verschil, maar slechts 8,7% van die meldingen zijn ontstaan tijdens de lockdown. Bij de overige 91,3% bestond het vermoeden van mishandeling al voor de lockdown, maar zijn deze vermoedens verergerd. 

Kindermishandeling is dus dichterbij dan je denkt. Daarom is het belangrijk om deze week eens extra stil te staan bij het onderwerp kindermishandeling en dit willen wij samen met jullie doen. Wat kan jij doen als mens en wat kan jij doen als professional? Dus volg ons account om elke dag een nieuwe post te zien!