Muziek: Een engel of duivel?

Muziek. Een vorm van zelfexpressie. Een manier om je emoties echt te voelen. Misschien wel een manier van coping. Misschien helpt het je te concentreren of kan je er echt door ontspannen. Muziek is persoonlijk, mooi en kan een geweldige invloed hebben op iemand. Muziek haalt het beste in mensen naar boven en kan eigenlijk niet slecht zijn. Of wel?

De laatste jaren komt het begrip drill-rap veel naar voren. Drill-rap kan gedefinieerd worden als een agressieve rapvorm die zich kenmerkt door gewelddadige teksten. De inhoud van de rap is vaak rauw, niet melodieus en gaat over het harde leven op de straat. Thema’s als drugs, overvallen moord en eigenlijk alle criminele elementen komen hierin voor (Van Vliet, 2020).

Drill rap is ontstaan in Chicago in 2010. Het kwam omhoog als een subgenre van rap waarin de problematiek rondom gangs en geweld wordt aangekaart. Hierin speelt het internet zijn rol weer, want razendsnel groeide de trend uit naar de rest van de wereld. Het begrip drilling betekent, in Chicago, doorboren (met kogels). De videoclips die uit Amerika komen vertonen dan ook vooral video’s met wapens. In Europa komt het geweld anders naar voren. Vuurwapens zijn hier namelijk minder makkelijk te verkrijgen. In plaats van deze wapens wordt er in de videoclips dus gebruik gemaakt van messen, ijspriemen en schroevendraaiers. Alhoewel het maken van drill-rap niet illegaal is, zijn de acties van de gangs vaak wel illegaal. Zo is er een drill groep KBS die al sinds 2015 bij de politie in beeld is, omdat zij meerdere misdrijven gepleegd hebben met de groep. O.A diefstal, straatroof en inbraak (Van Vliet, 2020).

Dus drill-rap lijkt geweld en criminaliteit erg te adverteren, maar heeft het dan ook daadwerkelijk een invloed op de criminaliteit van de jeugd?

Politiecijfers laten zien dat er een stijging van het aantal wapenincidenten in Nederland bij jongeren van 12-17 is. De politie lijkt een verband te zien tussen de drill-rap en het toenemen van de wapenincidenten (Koops, 2020). Recent onderzoek naar Rotterdamse drill rappers laat zien dat de rappers die bij geweld betrokken zijn dit veelal beperken tot de drill muziek zelf en de communicatie op sociale media. Er wordt dus eigenlijk gesteld dat niet iedere drill rapper ook daadwerkelijk misdrijven pleegt. Dit neemt echter niet weg dat de gewelddadige boodschap in de muziek wapenbezit propageert en dat is zorgelijk, aldus Robby Roks, criminoloog (Van Noordenburg, 2020).

Drill rap krijgt lijkt een slechte reputatie te hebben onder de menigte, maar zijn er niet ook nog positieve kanten aan drill rap?

 Muziek is en blijft iets wat door een ieder anders geinterpreteerd wordt. En muziek is dus ook iets wat door eenieder anders gebruikt kan worden. Rapper CJaye is daar een voorbeeld van. Hij zoekt de positieve kanten binnen een donker belichte genre op. ‘’Ik wil niet geassocieerd worden met het negatieve, maar wel met drill. Daarom heb ik duidelijk gemaakt, dat het ook anders kan.’’ zegt hij tijdens een interview bij FunX (Maxim, 2020). Drill rap hoeft dus niet per definitie slecht te zijn. Het is echter wel moeilijk, omdat de thema’s gevoelig liggen en al snel verkeerd opgepakt kunnen worden.

Er kan geconstateerd worden dat drill-rap in verband staat met criminaliteit. In hoeverre deze criminaliteit overgebracht wordt naar de jeugd en in hoeverre dit gedrag gekopieerd wordt, dat blijft nog onderbelicht. Of muziek dan als een engel of een duivel is, hoeft dan gelukkig ook niet alleen op de genre drill rap, bepaald te worden. Denk maar eens na over wat muziek voor jou betekent. Dat is het allerbelangrijkste.

Literatuur

Koops, R. (2020, 30 september). Amsterdamse jongeren steeds vaker betrokken bij moord en doodslag. Het Parool. https://www.parool.nl/amsterdam/amsterdamse-jongeren-steeds-vaker-betrokken-bij-moord-en-doodslag~bc1bf2f7/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink

Maxim. (2020, 25 december). CJaye maakt positieve drill: “‘Ik wil mensen helpen om uit een negatieve spiraal te komen’”. FunX.nl. https://www.funx.nl/news/on-speaker/86eb6f22-c9b3-4be1-93f2-e435b0ce116a/cjaye-maakt-positieve-drill-ik-wil-mensen-helpen-om-uit-een-negatieve-spiraal-te-komen

Van Noordenburg, C. (2020, 2 december). ‘Drillrap is niet de boosdoener van steekpartijen’. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Geraadpleegd op 3 april 2022, van https://hetccv.nl/nieuws/drillrap-is-niet-de-boosdoener-van-steekpartijen/

Van Vliet, C. (2020, 12 februari). “Drill-rap”: is het puur entertainment of het uitlokken van geweld via muziek? NH Nieuws. Geraadpleegd op 3 april 2022, van https://www.nhnieuws.nl/nieuws/261848/drill-rap-is-het-puur-entertainment-of-het-uitlokken-van-geweld-via-muziek