Help een handje met Handjehelpen

Blog 2 (28-11-2020)

Een interview met Daphne Kroon, de regiocoördinator van Handjehelpen Utrecht Overvecht, heeft ons meer informatie geleverd over de organisatie. Handjehelpen is een vrijwilligersorganisatie die mensen die hulp nodig hebben (hulpvragers) koppelt aan mensen die hulp willen geven. Binnen Handjehelpen is een breed scala aan hulpvragers van jong tot oud, die qua beperkingen verschillen: zo hebben ze bijvoorbeeld sociaal, lichamelijke of psychische kwetsbaarheid. De mensen die hulp bieden zijn stagiaires of vrijwilligers. Daphne werkt samen met onder andere formele zorg organisaties zoals het buurtteam en Lister. Tijdens haar studie Toegepaste Psychologie heeft ze stage gedaan bij Handjehelpen, waarvoor ze koos vanwege de diversiteit en het werken met verschillende hulpverleners. Ze maakte elke dag nieuwe dingen mee, en vond het zó leuk dat ze heeft gesolliciteerd voor een functie als coördinator. Haar stage heeft geresulteerd in haar droombaan.

Voor het koppelen van vrijwilligers met hulpvragers is er bij Handjehelpen een specifieke procedure. Eerst bellen de vrijwilligers met Daphne over de beweegredenen die zij hebben. Als dit schikt worden ze uitgenodigd voor een intakegesprek over waar hun interesses liggen en welke taken ze zouden kunnen vervullen. De soorten taken die je op je kunt nemen lopen erg uiteen. Zo eet de een samen een gebakje en de ander gaat samen wandelen of samen vloggen. Er wordt gekeken naar interesses van de hulpvragers en hulpverleners en als er overeenkomsten zijn word je gekoppeld. Voor ieder wat wils! De huidige situatie met het corona virus heeft, net als bij veel organisaties, effect gehad op de werkzaamheden van Handjehelpen. Vooral aan het begin van de pandemie met strenger wordende maatregelen hadden ze hier last van, maar onderhand lukt het ze een weg te vinden om veilig hun werk door te zetten. Hierbij houden ze zich aan de maatregelen van het RIVM.

Om te peilen hoe tevreden de hulpvragers zijn met de hulp die ze verkrijgen heeft de organisatie een tevredenheidsonderzoek gedaan in het voorjaar van 2020. De resultaten hiervan zijn onder andere dat van de kinderen tot 18 jaar 52% zegt dat ze hierdoor beter om kunnen gaan met hun beperking en 65% zegt dat de kwaliteit van hun leven is verbeterd. Bij de volwassenen zegt 66% verbeterde kwaliteit van het leven te hebben en 64% kan beter omgaan met hun beperking. Een bijzonder groot positief effect dus!

Voor de mensen die de organisatie zouden willen ondersteunen zijn er meerdere mogelijkheden. Je kan je aanmelden als vrijwilliger om in de praktische zin ondersteuning te geven, maar als dat niet mogelijk is kan je ook doneren zodat Handjehelpen meer projecten op kan zetten. Dit is mogelijk via de website. Daphne draait ook het project Studentenbrigade sinds november waarin er een samenwerking is tussen studie-/studentenverenigingen en Handjehelpen (waaronder PAP!!). De bedoeling is om hieruit jongeren te werven die zich willen inzetten om te helpen als vrijwilliger. Dit is een goede ervaring en er wordt echt gekeken naar wat je zelf leuk/interessant vindt om te doen. Één keer in de twee weken een uurtje maakt al een verschil! Dus, als het je wat lijkt, meld je aan!