“Nederland schendt kinderrechten”

Blog 5 (25-02-2021)

“Nederland schendt kinderrechten.”, zo luidde in 2014 een krantenkop van een artikel uit Trouw. Een vergaande en ernstig uitspraak die gelukkig al ver achter ons ligt. Helaas gaat ook vandaag de dag nog niet alles perfect. In 1989 is in Genève op de United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) afgesproken wat perfect inhoud. Op de UNCRC is in 54 artikelen vastgelegd wat de rechten van een kind zijn en hoe de naleving daarvan gewaarborgd wordt. 

Sinds corona grip heeft gekregen over ons land en de samenleving, is er veel veranderd. Hoewel deze veranderingen en maatregelen worden ingevoerd met het oog op het groter goed, hebben zij niet alleen positieve effecten. Veelal wordt er al gesproken over de economie, festivals en evenementen en het onderwijs. Vooral laatstgenoemde heeft een immense impact op kinderen. Natuurlijk, en helaas, heeft corona een onmisbare negatieve invloed op mensen van alle leeftijden. In tegenstelling tot adolescenten, volwassenen en senioren, hebben kinderen echter weinig tot geen invloed in het beleid dat wordt gevoerd. 

Op dat punt gaat er dus iets mis. Alle landen die het verdrag op de UNCRC hebben getekend, hebben er namelijk mee ingestemd om altijd te handelen in het belang van het kind (artikel 3). Dat het lastig is om regelgeving op te stellen die de gehele samenleving ten goede komt, staat buiten kijf. In de huidige situatie mist er echter nog een belangrijk onderdeel: inspraak. In artikel 12 is opgenomen dat kinderen het recht hebben op een eigen mening, maar ook om met deze mening inspraak te hebben op regelgeving die hen betreft. Recentelijk luidt er in de samenleving steeds vaker het geluid dat de situatie voor de jeugd inmiddels te zwaar wordt (zo is de BNNVARA bezig met een documentaire over de mentale gezondheid van jongeren en zijn er artikelen over dit onderwerp gepubliceerd door onder andere de NOS, trouw en RTLnieuws.) Dit is een erg goede ontwikkeling, die hopelijk snel gevolgd wordt door ook kinderen te betrekken in de regelgeving. 16 februari is een goede eerste stap gezet met een persconferentie speciaal voor kinderen, georganiseerd door het NOS Jeugdjournaal. Iedereen heeft namelijk een mening over corona. Kinderen ook.