Verlaag het differentiatieniveau van secundair onderwijs

Blog 7 (29-04-2021)

Afgelopen jaren is er een toenemende roep om de leeftijd waarop jongeren hun middelbare schoolniveau moeten kiezen te verhogen, zo ook in de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar. De leeftijd waarop jongeren nu het middelbare schoolniveau kiezen is 12 jaar, Dr. Opdenakker stelt echter dat dit voor bepaalde jongeren te vroeg is. Aangezien deze beslissing de rest van hun leven zal beïnvloeden is het belangrijk om deze leeftijd in acht te nemen. Volgens Winters (2017) stimuleert het differentiëren op 12-jarige leeftijd ongelijkheid in de samenleving voor kinderen die later opbloeien, kinderen met een taalachterstand en kinderen met een lage sociaal-economische status. Uit onderzoek in Scandinavië is gebleken dat het verlagen van onderwijsdifferentiatie, dat jongeren op een latere leeftijd hun onderwijsniveau kiezen, het probleem van ongelijkheid in de samenleving kan helpen oplossen (Rathmann et al., 2016).

In Nederland ligt er al sinds de jaren 60 een plan om een zogeheten Middenschool te creëren. Deze school zit tussen de basis- en de middelbare school in, en op deze manier wordt de leeftijd van differentiatie verplaatst van 12 naar 15 of 16 jaar. In deze jaren krijgen de jongeren de kans om zichzelf verder te ontwikkelen voordat zij een definitieve richting kiezen (Creemers & Kleinbergen, 1978). Ondanks dat er een aantal van dit soort scholen zijn opgericht, is het nog geen alom bekend fenomeen.

Om ongelijkheid in de samenleving te verkleinen, jongeren een gelijke kans te geven op een goede toekomst en jongeren een bewuste en zekere keuze te laten maken voor hun opleiding, is het dus van belang dat het differentiatieniveau wordt verlaagd en jongeren daarmee op een latere leeftijd hun secundaire onderwijs kiezen.