Beste PAPleden en andere betrokkenen,

Graag willen we jullie een update geven over de huidige gang van zaken binnen studievereniging PAP. Vanuit zowel de overheid als verschillende organen van de Universiteit Utrecht hebben wij naar aanleiding van de persconferentie op 28 september 2020 berichten ontvangen met nieuwe besluiten en adviezen. In het volgende bericht hopen we jullie te informeren over de komende tijd en de beslissingen die wij als bestuur hebben gemaakt.

Dit bericht is een aanvullend bericht op eerdere maatregelen als door het 18e bestuur genomen.

Wij als huidig 19e bestuur willen jullie graag het volgende laten weten:

Bestuurswissel

Op 7 september 2020 zijn wij als 19e bestuur officieel ingeslagen als bestuur van studievereniging PAP. Lief 18e bestuur; Tommie, Marije, Tom, Janneke, Doyke en Suus: Bedankt voor jullie onvoorwaardelijke inzet het afgelopen jaar! Het is voor jullie een onverwacht en zeker geen makkelijk jaar geweest. Wij zijn trots dat wij het stokje van het 18e bestuur hebben mogen overnemen en nemen deze taak dan ook vol enthousiasme over.

Activiteiten

Voor de komende drie weken is er een verbod op sociale samenscholing (meer dan 4 personen), maar onderwijsactiviteiten kunnen wel doorgang vinden. Dit betekent dat ontspannende activiteiten, zoals een Uitjescie activiteit, voorlopig online plaats zullen vinden. Na het grote succes van de eerste stamkroeg die naar aanleiding van de maatregelen online heeft plaatsgevonden, belooft dit veel goeds voor de komende online activiteiten! Maar…ook voor fysieke activiteiten is er goed nieuws! Studie-inhoudelijke activiteiten kunnen wanneer dit organisatorisch mogelijk is wel fysiek doorgang vinden, want deze vallen onder ‘onderwijs’.  Wij gaan als bestuur samen met de commissies kijken naar de mogelijkheden om studie-inhoudelijke activiteiten fysiek vorm te geven, waarbij veiligheid natuurlijk voorop staat. Hou de socials dus goed in de gaten om op de hoogte te blijven!

Hieronder volgt een klein overzicht van commissies die (regelmatig)  ontspannende en studie-inhoudelijke activiteiten organiseren:

Ontspannend:

  • Borrelcie
  • Fuifcie
  • Mannencie
  • Musici
  • Uitjescie

Studie-inhoudelijk:

  • Meeloopcie
  • Studiecie
  • Sympocie

Deze maatregelen gelden per direct en tot nader orde.

PAPkamer

De PAPkamer is helaas nog steeds gesloten. Als 19e bestuur sluiten wij ons aan bij de visie van het 18e bestuur: de PAPkamer binnen enkele dagen weer openen wanneer mogelijk. Wij willen graag terug naar onze eigen huiskamer en hopen ook alle eerstejaars dit fijne plekje te kunnen laten zien.

Commissies

Alle commissies voor verenigingsjaar 2020-2021 zijn gevormd! Wij zijn als bestuur super enthousiast en kijken uit naar alle mooie dingen die de commissies neer gaan zetten. We hebben er het volste vertrouwen in dat er zowel fysiek als online toffe dingen georganiseerd gaan worden. Volgens de maatregelen blijft thuiswerken de norm, dus het is voorlopig niet mogelijk voor commissies om fysiek te vergaderen op de universiteit. Het bestuur raadt commissies af om fysieke vergaderingen of bijeenkomsten te houden. Wel kan er vergaderd worden via bijvoorbeeld Skype of Microsoft Teams.

Vragen, informatie en updates

Voor de laatste informatie en updates kunnen jullie kijken op de website van de Universiteit Utrecht. Hier vind je ook informatie over wanneer thuis te blijven en andere adviezen rondom het virus.

Woord vanuit het huidige bestuur

Dit jaar is begonnen met een nieuw normaal, maar ons verenigingsjaar had in de huidige situatie niet beter van start kunnen gaan. Wij zijn super blij met alle input die we krijgen van onze leden. De betrokkenheid is enorm en daar zijn we jullie nu al dankbaar voor. We hopen dit voort te zetten gedurende het jaar en zowel online als fysiek vette dingen te blijven doen!

Wij hebben gelukkig al veel leden kunnen zien en spreken. Dit doet ons goed! Ons doel is om ook juist dit jaar PAP een ontmoetingsplek te laten zijn voor iedereen. We hopen jullie dan ook allemaal te blijven zien op de activiteiten en te blijven spreken.

We zijn ervan overtuigd, in welke situatie dan ook, dat we een fantastisch verenigingsjaar neer gaan zetten.

Wij hopen jullie snel weer bericht te kunnen geven.

Hartelijke groet,

Het 19e bestuur der Studievereniging PAP

Isa, Vincent, Siebe, Lieke en Bibi