Het vierde blok is alweer aangebroken en dus is het tijd voor de Derde Algemene Ledenvergadering (DALV) van Studievereniging PAP. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 3 mei. De aanvang is om 17.00 uur in de Langeveldkantine waar gestart zal worden met een gratis diner geheel verzorgd door de Dinercie! De DALV zelf zal om 18.00 uur starten.
Op de DALV zal dit maal gestemd worden over een wijziging in het Huishoudelijk Reglement (HR) en er is ruimte om jullie mening te geven. Een fijne bijkomstigheid: hij zal dit keer korter duren dan normaal! Natuurlijk zijn er ook punten te verdienen voor de commissieledenbattle.Mocht je vragen en/ of feedback voor ons hebben, dan kun je die natuurlijk altijd aan ons voorleggen. Ook voor extra agendapunten mag je ons benaderen. Hiervoor kun je een mail naar info@svpap.nl sturen.
De voorlopige agenda van de DALV ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Vaststellen notulen HALV 11 februari 2015-2016
5. Presenteren en goedkeuren herbegroting 2015-2016
6. Stemming veranderen HR functienamen
7. Interactieve brainstorm
8. W.V.T.T.K.
9. Rondvraag
10. Sluiting
Het financieel overzicht voor de herbegroting, de notulen van de HALV 2015-2016 en het HR met de voorgestelde wijzigingen kun je vinden via de volgende link: www.svpap.nl/vereniging/bestanden-2/. Op 3 mei zijn tevens papieren versies beschikbaar van de in de agenda genoemde documenten.
Kom dus vooral zelf, of met je commissie, langs om te genieten van een heerlijk diner, om je mening te laten horen en om punten te verdienen!