Het leven van een kind, zoals je wel al had kunnen vermoeden, vindt voornamelijk plaats op
school. In Nederland is het zo dat een kind vanaf vier jaar naar de basisschool gaat. Een kind
is vanaf de leeftijd van zes à zeven jaar klaar om te leren lezen, schrijven en rekenen. In de
westerse maatschappij is het een eis dat schoolkinderen dit vanaf deze leeftijd stap voor stap
leren. Maar is dit ook zo in de rest van de wereld?


Zo gaan 293 miljoen kinderen niet naar een voorschool, basisschool of voortgezet onderwijs.
Ook gaan 175 miljoen kinderen tussen de 3 en 6 jaar niet naar school, dat is bijna de helft. Er
zijn dus nog steeds veel te veel kinderen die niet naar school gaan.
Op teveel plekken is de kwaliteit van het onderwijs niet goed genoeg. Dit zorgt ervoor dat
600 miljoen kinderen wereldwijd niet de minimale basisvaardigheden hebben in lezen en
rekenen. Deze leercrisis is door de corona pandemie en de schoolsluitingen verergerd.
Leerlingen in 80% van alle landen hebben een leerachterstand opgelopen doordat zij thuis
moesten leren. Daarnaast heeft ten minste een derde van de kinderen tijdens de
schoolsluitingen geen onderwijs op afstand gehad. Hierdoor zijn de achterstanden nog eens
vergroot.


School is erg belangrijk voor kinderen, want de ontwikkeling op andere gebieden wordt ook
gestimuleerd door school. Zo wordt in de gymles de motorische ontwikkeling verbeterd met
spelletjes waarin een kind moet hinkelen of met een bal gooit. Bij het leren schrijven,
ontwikkelt de fijne motoriek van kinderen verder. Daarnaast maken kinderen op school
vrienden, waardoor zij zich ook sociaal ontwikkelen.


Nu hoor ik je misschien denken, maar wat gebeurt er dan met alle kinderen die niet naar
school gaan? UNICEF is bezig zich in te zetten voor kinderen, die niet naar school kunnen.
Zij repareren kapotte schoolgebouwen of zetten tijdelijk onderwijstenten neer. Ook zorgen zij
ervoor dat er in een crisissituatie lesmateriaal is zoals rugzakken, pennen en schriften. Zij
pleiten voor inclusief onderwijs, helpen om schoolgebouwen te maken die weerbaarder zijn
voor natuurrampen en lobbyen voor meer onderwijsbudget. Zo kunnen kinderen toch naar
school gaan en leren. Kortom, een oplossing heeft tijd nodig, maar het is wel erg goed dat
hieraan gewerkt wordt. Zo kan een schoolkind zich maximaal ontwikkelen.

Bronnen:
https://www.kennisdomein.nl/maatschappelijk/de-ontwikkeling-van-een-schoolkind/

https://www.unicef.nl/ons-werk/onderwijs