De week van de lentekriebels; dit jaar was het 20 t/m 24 maart. Een week waarin
school les geeft over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Alleen dit jaar overstroomde het
nieuws met kritiek van ouders over de seksuele voorlichting die hun kind op school kreeg. Op
twitter barstte een discussie los tussen ouders waardoor #lentekriebels trending werd. Ouders
schreven dat zij hun kinderen veel te jong vinden voor het lesmateriaal wat op school wordt
aangeboden. Betekent dit dat school moet stoppen met het geven van seksuele voorlichting of
heeft het toch wel zijn voordelen?
Wat voor veel ouders meespeelt in hun kritiek is dat hun kind op de basisschool nog
helemaal niet bezig is met seksualiteit en dat de voorlichting hun onschuld wegneemt. Ouders
zijn ook bang dat door de voorlichting kinderen eerder seksueel actief worden. Ook denken
ouders dat zij zelf de seksuele opvoeding moeten geven, school zou zijn voor taal en rekenen.
Toch kan het zijn dat jonge kinderen al vragen hebben over seksualiteit, omdat ze ook
bijvoorbeeld door media hierover te horen krijgen. Het is belangrijk om deze vragen van de
kinderen te beantwoorden, zodat zij nu en later beter in staat zijn om verantwoorde keuzes te
maken. Uit onderzoek blijkt zelfs dat kinderen die zijn voorgelicht juist later beginnen aan
seks en beter zijn voorbereid. Ze zijn weerbaarder en krijgen later minder problemen zoals
gedwongen seks, een soa of tienerzwangerschap (Week van de lentekriebels, z.d.).
Seksualiteit zou genormaliseerd moeten worden. Het onderwerp is nu bijna niet
bespreekbaar en dat leidt tot discussies zoals die van eind maart. Op vroege leeftijd over een
onderwerp leren zorgt ervoor dat de kinderen het eerder als normaal zien en als iets waar je
over kan praten. Als het onderwerp bespreekbaar is lopen de kinderen later minder risico’s op
bijvoorbeeld misbruik, slechte partners of tienerzwangerschap (Dessaur, z.d.).
Het is dus belangrijk dat kinderen seksuele voorlichting krijgen. Maar de gevoelens
van ouders zijn uiteraard ook van groot belang. Daarom zou er meer transparantie moeten zijn
vanuit school naar de ouders, zodat de ouders ervan op de hoogte zijn wat hun kinderen wordt
verteld. Door ouders meer te betrekken bij de seksuele opvoeding op school zouden deze
weerstanden mogelijk af kunnen nemen. Daarnaast kan de school ook tips geven aan de
ouders om de seksuele voorlichting thuis voort te zetten. Hiervoor moeten ouders op de
hoogte zijn wat er op school verteld wordt, zodat ze hier thuis adequaat op kunnen reageren
en niet voor verrassingen komen te staan (Seksuele vorming en de rol van ouders, z.d.).

Literatuur

Dessaur, N. (z.d). Seksualiteit & veilig opgroeien. Dessaur trainingen.
https://dessaurtrainingen.nl/seksualiteit-veilig-opgroeien/

Seksuele vorming en de rol van ouders (z.d.). Seksuelevorming.nl.
https://seksuelevorming.nl/onderwijssoorten/basisonderwijs/ouders-betrekken-bij-
seksuele-opvoeding-kinderen/

Week van de lentekriebels (z.d.). Seksuelevorming.nl.
https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/