Op donderdag 18 december organiseert PAP een excursie naar Al Amal. Al Amal is een stichting die zich ervoor inzet om de participatie van multiprobleemgezinnen, vrouwen, jongeren en kinderen in de Nederlandse samenleving te verbeteren. Bij de doelgroep is er vaak sprake van een veelvoud aan problemen. Al Amal gaat te werk door een vertrouwensband met de gezinnen op te bouwen, hen bewust te maken van hun situatie, het uitvoeren van concrete acties (denk hierbij aan het op orde brengen van de administratie) en het doorgeleiden naar passende hulpverlening. Het doel is dat gezinnen in staat worden gesteld om op hun eigen kracht een weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Bij deze excursie zullen we kennis maken met de inspirerende vrouwen die Al Amal runnen en alles horen over het werk dat zij doen. Ze zullen ons alles vertellen over hun organisatie maar ook hoe zij te werk gaan achter de voordeur door het bespreken van casussen. Wil jij hier bij zijn? Stuur dan een mailtje met je naam, studentnummer en IBAN naar studie-inhoudelijk@svpap.nl. We worden om 13:30 verwacht in Kanaleneiland. Precieze adres en info over evt verzamelen op de Uithof voor wie wil volgt in de mail naar iedereen die zich opgeeft. Deelname aan deze excursie zal €2,- kosten.