Geschiedenis van PAP

Het eerste jaar
In 1996 is PAP voor het eerst opgericht. Zes enthousiaste meiden vonden dat het hoog tijd was voor een studievereniging voor pedagogiek. Zij hadden als doel op een leuke, ontspannende en educatieve manier bezig te zijn met alles wat met het vakgebied van pedagogen te maken heeft. In 1997 gaven ze het stokje door aan vijf nieuwe meiden. Ook zij zetten zich ijverig in voor PAP. In 1998 volgde een nieuw bestuur, maar daarna was er geen opvolging meer tot 2002.

Vereniging opnieuw opgericht
In 2002 werd PAP heropgericht door zes actieve pedagogiekstudentes. Ze verdeelden de functies als volgt; een voorzitter, een penningmeester en een secretaris en daarbij ook nog drie coördinatoren voor de PR, de studie-inhoudelijke activiteiten en de ontspanning. Zij bezorgden PAP een kamer, leden, activiteiten en opvolging. En dit was nog maar het begin… Het bestuur van 2003-2004 ging hartstochtelijk verder met het uitbreiden van PAP bij de studenten, docenten en andere verenigingen binnen en buiten Utrecht. Zo organiseerden ze samen met drie andere pedagogiekverenigingen en de actieve leden de LSPD (Landelijke Studenten Pedagogiek Dag) in Utrecht. Ook organiseerden ze, samen met de actieve leden, vele studie-inhoudelijke en ontspannende activiteiten, zoals excursies, lezingen, borrels en uitjes. Ook de Paperas verscheen 3x in het jaar. Daarin staan onder andere de nieuwtjes, informatie over PAP en interessante interviews.

Officieel studievereniging
Vanaf januari 2004 kreeg PAP ook een grotere kamer; H115 in het Langeveldgebouw. In 2004 werd het PAPbestuur overgedragen aan zes gloednieuwe meiden. Zij waren erg enthousiast begonnen en hebben veel bereikt in hun bestuursjaar. Zo is PAP namelijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en hebben ze statuten laten opstellen zodat PAP een officiële studievereniging is. De LSPD is dat jaar weer georganiseerd in Utrecht, nu ook in samenwerking met onderwijskunde zodat het LSPOD (Landelijke Studenten Pedagogiek en Onderwijskunde Dag) is geworden. Hiernaast zijn er samen met de actieve leden vele andere activiteiten georganiseerd: excursies, borrels, lezingen, ledenkamp. In dit jaar is het studielang lidmaatschap ingesteld. Hiernaast hebben ze PAP veel bekendheid gegeven door het op meerdere plekken te promoten, zoals op Studion en de Studentensite van Sociale Wetenschappen. De website is ook in dit jaar opgezet.

Nieuwe tradities
Het stokje werd in 2005 doorgegeven aan zes nieuwe pedagogiekstudenten. Na een half jaar moest één bestuurslid het stokje neerleggen, maar de vijf anderen zijn met veel enthousiasme doorgegaan! Zij hebben bepaalde tradities in stand gehouden en zijn nieuwe tradities begonnen. Voorbeelden hiervan zijn de studiereis en het eerstejaarsweekend. Hiernaast heeft PAP meer bekendheid gekregen dat jaar, onder meer door het winnen van de voordracht voor Jong Docent Talent van de UU en de eerste prijs voor originaliteit bij de Algemene Ublad Beschavings Quiz. Dit zijn enkele voorbeelden van de activiteiten dat jaar, al met al een wervelend jaar!

Het eerste lustrum
Aan het begin van het studiejaar 2006-2007 stonden er vijf meiden te trappelen om aan te treden als het vijfde bestuur van studievereniging PAP. Dit was een bijzonder jaar voor de studievereniging omdat het eerste lustrum gevierd werd. Dit hebben ze gedaan met twee vol geplande lustrumweken met uitjes, excursies, borrels en een gala: alles in het thema ZOET. Verder hebben ze eerder begonnen tradities voortgezet door het organiseren van bijvoorbeeld de studiereis (naar Kopenhagen) en het eerstejaarsweekend. Ook is er een nieuwe traditie in het leven geroepen: de stamkroegavonden! Hiernaast zijn samen met de actieve leden de vele vertrouwde activiteiten van PAP voortgezet. Hierbij kan je onder andere denken aan lezingen, excursies, uitjes, het uitbrengen van de PAPeras en het bijhouden van de website. Nog nooit had PAP zoveel commissieleden. Daarom zijn dit jaar de protocollen voor de commissieleden opgesteld. Hierin is te vinden wat er wordt verwacht van commissieleden (bv hoeveelheid tijd). Dit jaar is er begonnen met het opstellen van een Alumnibestand. Hier staan alle afgestudeerde PAPleden in, wanneer zij dit willen. Een paar van hun vormen ook een commissie die activiteiten organiseert speciaal voor deze Almumnileden.

De eerste man in het bestuur
Toen waren één heer (!) en vier dames aan de beurt om de vereniging te gaan besturen. In het studiejaar 2007-2008 is er verder gegaan met de excursies, uitjes en feesten. De stamkroegavond was verplaatst naar de Nieuwe Dikke Dries, waar elke maand bestuur- en PAPleden te vinden waren. Ook was er een gala en was de LSPOD van de partij. Met de studiereis zijn dit jaar wat meer kilometers afgelegd, want er werd een bezoek gebracht aan Belgrado (Servië). Tot slot is er een begin gemaakt met het professionaliseren, onder andere met een nieuwe website en bij het werven van sponsoren.

Huishoudelijk Reglement
In het jaar 2008-2009  zijn er weer alleen dames aan het roer, en wel zes! Deze meiden zijn flink aan de slag gegaan met besturen! Er er weer volop gewerkt aan de verdere opbouw van PAP, net als in 2009-2010 waar onder andere het Huishoudelijk Reglement is bedacht en ingevoerd. Ook is in dit jaar een nieuwe bestuursfunctie geïntroduceerd, namelijk de Vice-Voorzitter!

Wintersport
In het jaar 2010-2011 is er veel focus gelegd op studie-inhoudelijke activiteiten van PAP. Daarnaast is er sinds dat jaar ook een wintersport naast de studiereis. Heerlijk skiën en snowboarden in de 2e onderwijsvrije week in februari kan nu ook met PAP! Ook de Raad van Advies (RvA) is geïntroduceerd.

Het tweede lustrum
Het jaar 2011-2012 is het tweede lustrumjaar voor PAP dus extra bijzonder! De hele maand maart in gewijd aan extra activiteiten rond het lustrumthema ‘Xclusief’. Er is bijvoorbeeld een liftwedstrijd, gala en een lustrumdiner georganiseerd. Daarnaast is er een almanak met hardcover en een PAPeras in A4 formaat geïntroduceerd. Ook het PR-protocol en een comite van aanbeveling moeten niet worden vergeten. Tot slot wordt er een symposium georganiseerd in oktober 2012!

Het derde lustrum
In 2016-2017 had PAP weer 6 bestuursleden die niet konden wachten om te beginnen aan hun lustrumjaar. Zij hebben voor het eerst de Vakancie reis georganiseerd in de tweede onderwijs vrije week en de studiereis in de eerste onderwijsvrije week. Ook is de Studiecie heropgericht en zij hebben gemiddeld 2 activiteiten per maand georganiseerd die erg druk bezocht waren. Het lustrum met het thema PAP Puberaal werd gevierd in de maand maart met 10 activiteiten. Daaronder de eerste langverwachte biercantus. Ook heeft dit bestuur veel aandacht besteed aan verenigingsprofessionalisering door trainingen te geven aan de commissieleden met een commissiefunctie en door het FR (financieel reglement) op te stellen.

PAP’s eerste Diesweek
In het jaar 2017-2018 had PAP weer 6 bestuursleden. In dit jaar is de Vrijwilligerscie in het leven geroepen, en heeft de Fotofilmcie een terugkomst gemaakt. Daarnaast heeft het 16e bestuur verschillende weekenden en weken weg georganiseerd. Het jaar begon met in september het introweekend in Alphen aan de Rijn. Vervolgens zijn we halverwege november met het ledenweekend naar Egmond-binnen geweest. Eind januari stond de studiereis naar Athene alweer voor de deur. Vervolgens zijn we in april nog naar Lissabon geweest en het laatste weekendje weg van het jaar was eind mei; het gloednieuwe vrijwilligerswerkweekend in Almere! Naast al deze reizen een weekendjes weg zijn er ook veel ontspannende en studie-inhoudelijke activiteiten georganiseerd, zo zijn er in dit jaar twee grote symposia georganiseerd. De onderwerpen hiervan waren ‘Euthanasie bij jongeren’ en ‘Seksueel misbruik van en door jongeren’. Maar ook is er in dit jaar een cocktailworkshop georganiseerd tijdens PAP’s eerste Diesweek, met het thema Sweet Sixteen, hebben we Jumpsquare bezocht, een cursus stijldansen gevolgd en natuurlijk vier grote feesten gehouden! Naast het organiseren van vele activiteiten heeft het bestuur ook een privacy beleid voor PAP opgesteld en is het PR-protocol herzien en opnieuw in werking gezet. Kortom: het was een erg vol, leuk, leerzaam jaar voor PAP.

Toegankelijkere ALV’s 
Het 17e bestuur heeft een jaar lang genoten van alle mooie momenten in bestuursjaar 2018-2019! Zij hebben allereerst de Eerstejaarscie in het leven geroepen, om de eerstejaars meer te betrekken bij de vereniging. Ook hebben zij de Tripcie weer nieuw leven in geblazen, waarbij zij 5 dagen lang genoten hebben in het mooie Barcelona. De studiereis naar Krakau was echter niet minder leuk.  Qua studie-inhoudelijke activiteiten maakte de CareerNight zijn debuut, een groot succes!  Input van leden was verder een grote prioriteit van het  17e bestuur, waarbij zij aan de hand van alle input veel aandacht  hebben besteed aan het schrijven van een nieuw meerjarenplan. Om leden te betrekken bij verschillende besluitvormingen, hebben ze de ALV’s toegankelijker gemaakt door de locatie te veranderen waardoor de sfeer informeler werd.

PAP’s eerste coronajaar
Het 18e bestuur dankt haar leden voor verenigingsjaar 2019-2020. Het 18e bestuur begon het jaar vol energie onder het motto ‘zet je schrap’. Dit motto bleek een goede voorspelling door de onverwachte gebeurtenissen in dit jaar. In maart 2020 werd het bestuur tegelijk met studievereniging PAP en (de rest van de wereld) verrast door de uitbraak van het coronavirus. Hierdoor hebben vele geplande activiteiten niet plaats kunnen vinden. Dit bood daarentegen wel podium voor geweldige en creatief opgezette online activiteiten. Zo is er online bier geproefd, is er alsnog een studiereis naar Praag geweest met dank aan Google Maps en waren ook de studie-inhoudelijke activiteiten een groot succes.
Het 18e bestuur heeft veel eerstejaars leden mogen ontvangen en heeft daarom veel aandacht besteed aan ledenbinding aan de vereniging. Daarbij heeft het 18e bestuur stappen gezet op gebied van duurzaamheid, zijn de banden met andere verenigingen sterk verbeterd en zijn onderlinge samenwerkingen opgezet. Een bijzondere prestatie is dat het bestuur twee ALV’s online heeft weten te organiseren. Dit waren de eerste online ALV’s van studievereniging PAP.
Het 18e bestuur heeft ook aandacht besteed aan de invulling van de verschillende rollen en taakverdeling van de bestuursleden. Daarom is de nieuwe functie ‘coördinator onderwijs’ ontstaan. Verder zijn portefeuilles opnieuw verdeeld waardoor een effectieve manier van werken is gecreëerd. Het 18e bestuur heeft op het studie-inhoudelijke gebied een groot symposium kunnen organiseren, meerdere lezingen en als klap op de vuurpijl mee mogen werken aan de tweede editie van The CareerNight die een groot succes was.

Het 18e bestuur sloot haar verenigingsjaar met de afscheidsrede ‘schrap gezet’.

PAP’s tweede coronajaar
Het 19e bestuur heeft zich met enthousiasme en trots ingezet voor verenigingsjaar 2020-2021. Het jaar is helaas begonnen en geëindigd tijdens de inmiddels bekende coronapandemie. Desalniettemin is de vereniging blijven draaien, zijn er meer nieuwe leden dan voorheen verwelkomt en zijn er nieuwe mijlpalen bereikt. Eén van die mijlpalen is de nieuwe site die aan het begin van het jaar online kwam. Deze werd later nog aangevuld met een site voor PAP haar eigen merchandise. Ook is de duurzaamheid van Studievereniging PAP vergroot. Een belangrijke stap hierin was de digitalisering van de financiële administratie.

In dit verenigingsjaar is gewerkt aan het blijven betrekken van leden, om zo ook in een online jaar community vorming te bevorderen. De commissies speelden hierin een grote rol in met fantastische en creatieve online activiteiten. Er is online gedanst, bekende tv-programma’s nagemaakt en geluisterd naar sprekers met aangrijpende verhalen. Ook is PAP is in huis gebracht door bijvoorbeeld bierpakketten thuis te bezorgen. Een enkele activiteit heeft fysieke doorgang kunnen vinden, zoals een workshop in therapieën en het eindejaar Oranjekoorts feest. Het was een veranderlijk jaar, waarin het 19e bestuur haar leden bedankt voor die inzet die tot veel mooie en gezellige momenten heeft geleid.

Het vierde lustrum
Het 20e bestuur heeft zich met trots en plezier ingezet voor het verenigingsjaar 2021-2022, oftewel het lustrumjaar! Ondanks de restricties door COVID-19 ging het jaar van start met een hele hoop nieuwe (commissie)leden en werd het lustrum ingeleid met een openingsdiner. Daarna moest er helaas even worden overgegaan op de online gezelligheid, maar ook hier hebben de commissies zich van hun beste kant laten zien. Toen de zon weer begon te schijnen mocht COVID-19 plaatsmaken voor fysieke activiteiten, en werden er een hoop memorabele activiteiten georganiseerd. Een paar hoogtepunten waren dan ook de lustrummaand, de studiereis, het ledenweekend en het gala!

Daarnaast zijn er een hoop mijlpalen bereikt dit verenigingsjaar. Zo is er een nieuwe stamkroeg gekomen, is de duurzaamheid vergroot door het overstappen naar een duurzame bank en het afschaffen van vliegreizen, is er een lustrum lijn van de merchandise uitgebracht en zijn er nieuwe sponsordeals voor zowel de leden als de vereniging gekomen. Ook is er een meerjarenplan opgesteld. Het was een jaar met zowel onzekerheid als euforie, waarvoor het 20e bestuur haar leden wil bedanken voor al het enthousiasme en flexibiliteit tijdens de vele gezellige activiteiten.