Het 18e Bestuur (2019-2020)

Tom Buster – Voorzitter
Marije Revenich – Secretaris
Tom Lammers – Penningmeester
Janneke van der Avoort – Coördinator studie-inhoudelijk
Doyke Schokker – Coördinator intern
Suzanne Batenburg – Coördinator extern

Het 18e bestuur dankt haar leden voor verenigingsjaar 2019-2020. Het 18e bestuur begon het jaar vol energie onder het motto ‘zet je schrap’. Dit motto bleek een goede voorspelling door de onverwachte gebeurtenissen in dit jaar. In maart 2020 werd het bestuur tegelijk met studievereniging PAP en (de rest van de wereld) verrast door de uitbraak van het coronavirus. Hierdoor hebben vele geplande activiteiten niet plaats kunnen vinden. Dit bood daarentegen wel podium voor geweldige en creatief opgezette online activiteiten. Zo is er online bier geproefd, is er alsnog een studiereis naar Praag geweest met dank aan Google Maps en waren ook de studie-inhoudelijke activiteiten een groot succes.

Het 18e bestuur heeft veel eerstejaars leden mogen ontvangen en heeft daarom veel aandacht besteed aan ledenbinding aan de vereniging. Daarbij heeft het 18e bestuur stappen gezet op gebied van duurzaamheid, zijn de banden met andere verenigingen sterk verbeterd en zijn onderlinge samenwerkingen opgezet. Een bijzondere prestatie is dat het bestuur twee ALV’s online heeft weten te organiseren. Dit waren de eerste online ALV’s van studievereniging PAP.

Het 18e bestuur heeft ook aandacht besteed aan de invulling van de verschillende rollen en taakverdeling van de bestuursleden. Daarom is de nieuwe functie ‘coördinator onderwijs’ ontstaan. Verder zijn portefeuilles opnieuw verdeeld waardoor een effectieve manier van werken is gecreëerd.

Het 18e bestuur heeft op het studie-inhoudelijke gebied een groot symposium kunnen organiseren, meerdere lezingen en als klap op de vuurpijl mee mogen werken aan de tweede editie van The CareerNight die een groot succes was.

Het 18e bestuur sloot haar verenigingsjaar met de afscheidsrede ‘schrap gezet’.