Het 19e Bestuur (2020-2021)

Isa Kessels – Voorzitter
Vincent van de Pol – Secretaris
Siebe Koers – Penningmeester
Lieke van Golen – Coördinator onderwijs
Bibi Raayen – Coördinator intern

Het 19e bestuur heeft zich met enthousiasme en trots ingezet voor verenigingsjaar 2020-2021. Het
jaar is helaas begonnen en geëindigd tijdens de inmiddels bekende coronapandemie. Desalniettemin
is de vereniging blijven draaien, zijn er meer nieuwe leden dan voorheen verwelkomt en zijn er
nieuwe mijlpalen bereikt. Eén van die mijlpalen is de nieuwe site die aan het begin van het jaar
online kwam. Deze werd later nog aangevuld met een site voor PAP haar eigen merchandise. Ook is
de duurzaamheid van Studievereniging PAP vergroot. Een belangrijke stap hierin was de digitalisering
van de financiële administratie.

In dit verenigingsjaar is gewerkt aan het blijven betrekken van leden, om zo ook in een online jaar
community vorming te bevorderen. De commissies speelden hierin een grote rol in met fantastische
en creatieve online activiteiten. Er is online gedanst, bekende tv-programma’s nagemaakt en
geluisterd naar sprekers met aangrijpende verhalen. Ook is PAP is in huis gebracht door bijvoorbeeld
bierpakketten thuis te bezorgen. Een enkele activiteit heeft fysieke doorgang kunnen vinden, zoals
een workshop in therapieën en het eindejaar Oranjekoorts feest. Het was een veranderlijk jaar,
waarin het 19e bestuur haar leden bedankt voor die inzet die tot veel mooie en gezellige momenten
heeft geleid.