Het 19e Bestuur (2020-2021)

 

Isa Kessels – Voorzitter
Vincent van de Pol – Secretaris
Siebe Koers – Penningmeester
Lieke van Golen – Coördinator onderwijs
Bibi Raayen – Coördinator intern