Het 20e Bestuur (2021-2022)

Anne van Veluw – Voorzitter
Julia Spaargaren – Secretaris
Kiki van Eijk – Penningmeester
Madelon Daams – Coördinator onderwijs
Alicia Le Noble – Coördinator intern
Sanne Horeman – Coördinator extern

Het 20e bestuur heeft zich met trots en plezier ingezet voor het verenigingsjaar 2021-2022, oftewel het lustrumjaar! Ondanks de restricties door COVID-19 ging het jaar van start met een hele hoop nieuwe (commissie)leden en werd het lustrum ingeleid met een openingsdiner. Daarna moest er helaas even worden overgegaan op de online gezelligheid, maar ook hier hebben de commissies zich van hun beste kant laten zien. Toen de zon weer begon te schijnen mocht COVID-19 plaatsmaken voor fysieke activiteiten, en werden er een hoop memorabele activiteiten georganiseerd. Een paar hoogtepunten waren dan ook de lustrummaand, de studiereis, het ledenweekend en het gala!

Daarnaast zijn er een hoop mijlpalen bereikt dit verenigingsjaar. Zo is er een nieuwe stamkroeg gekomen, is de duurzaamheid vergroot door het overstappen naar een duurzame bank en het afschaffen van vliegreizen, is er een lustrum lijn van de merchandise uitgebracht en zijn er nieuwe sponsordeals voor zowel de leden als de vereniging gekomen. Ook is er een meerjarenplan opgesteld. Het was een jaar met zowel onzekerheid als euforie, waarvoor het 20e bestuur haar leden wil bedanken voor al het enthousiasme en flexibiliteit tijdens de vele gezellige activiteiten.