Het 12e Bestuur (2013-2014)

Anne Jacobs – Voorzitter
Önder Duran – Secretaris
Marly Pijpers – Penningmeester
Maarten de Groen – Vice-voorzitter
Lara Fennema – Coördinator Studie-inhoudelijk
Karlijn Wilckens – Coördinator Ontspanning
Isabel Koolen – Coördinator PR

Bestuursfoto 13-14 deel 2