Het 13e Bestuur (2014-2015)

Brenda Renes – Voorzitter
Hanneke Vingerling – Secretaris
Anne Stevers – Penningmeester
Puck van den Bosch– Vice-voorzitter
Myrthe Overbeek– Coördinator Studie-inhoudelijk
Laura Peters – Coördinator Ontspanning
Roos Vandebriel – Coördinator PR

SAM_1998

Almanak 2014-2015