Het 14e Bestuur (2015-2016)

Eva Bassa – Voorzitter
Marthe van de Koppel – Secretaris
Ruud Vaanholt – Penningmeester
Marja Erisman – Vice-voorzitter
Esmee Rouvoet – Coördinator studie-inhoudelijk
Anne Fleur van der Ent – Coördinator ontspanning
Saline Goedegebuure – Coördinator PR

 

Almanak 2015-2016