Het 17e bestuur (2018-2019)

Kimberly van den Brand – Voorzitter
Solange van Tergouw – Secretaris
Stan Eleveld – Penningmeester
Charlotte Rosing – Coördinator studie-inhoudelijk
Emma Schoenmakers – Coördinator intern
Annika Veenstra – Coördinator extern

 

Het 17e bestuur heeft een jaar lang genoten van alle mooie momenten in bestuursjaar 2018-2019! Zij hebben allereerst de Eerstejaarscie in het leven geroepen, om de eerstejaars meer te betrekken bij de vereniging. Ook hebben zij de Tripcie weer nieuw leven in geblazen, waarbij zij 5 dagen lang genoten hebben in het mooie Barcelona. De studiereis naar Krakau was echter niet minder leuk.  Qua studie-inhoudelijke activiteiten maakte de CareerNight zijn debuut, een groot succes!  Input van leden was verder een grote prioriteit van het  17e bestuur, waarbij zij aan de hand van alle input veel aandacht  hebben besteed aan het schrijven van een nieuw meerjarenplan. Om leden te betrekken bij verschillende besluitvormingen, hebben ze de ALV’s toegankelijker gemaakt door de locatie te veranderen waardoor de sfeer informeler werd.