Het 5e Bestuur (2006-2007)

Elske de Jong – Voorzitter
Lisette Joppen – Secretaris
Madelon Gielen – Penningmeester & Coördinator PR
Nienke van Wanrooij – Coördinator Studie-inhoudelijk
Marijke van der Wel – Coördinator Ontspanning

5e-bestuur

Aan het begin van het studiejaar 2006-2007 stonden er vijf meiden te trappelen om aan te treden als het vijfde bestuur van studievereniging PAP. Dit was een bijzonder jaar voor de studievereniging omdat het eerste lustrum gevierd werd. Dit hebben ze gedaan met twee vol geplande lustrumweken met uitjes, excursies, borrels en een gala: alles in het thema ZOET. Verder hebben ze eerder begonnen tradities voortgezet door het organiseren van bijvoorbeeld de studiereis (naar Kopenhagen) en het eerstejaarsweekend. Ook is er een nieuwe traditie in het leven geroepen: de stamkroegavonden! Hiernaast zijn samen met de actieve leden de vele vertrouwde activiteiten van PAP voortgezet. Hierbij kan je onder andere denken aan lezingen, excursies, uitjes, het uitbrengen van de PAPeras en het bijhouden van de website. Nog nooit had PAP zoveel commissieleden. Daarom zijn dit jaar de protocollen voor de commissieleden opgesteld. Hierin is te vinden wat er wordt verwacht van commissieleden (bv hoeveelheid tijd). Dit jaar is er begonnen met het opstellen van een Alumnibestand. Hier staan alle afgestudeerde PAPleden in, wanneer zij dit willen. Een paar van hun vormen ook een commissie die activiteiten organiseert speciaal voor deze Almumnileden.

Lees hier de verslagen:

Eerstejaars weekend 2006

Studiereis 2007

PAPeras 1 2006-2007

PAPeras 2 2006-2007

PAPeras – Lustrum uitgave