Het 9e bestuur (2010-2011)

Renée Narinx – Voorzitter
Stefan Pruijn – Vice-voorzitter
Debora van der Veen – Secretaris
Lindsey Merkies – Penningmeester
Lisa Peek – Coördinator Studie-inhoudelijk
Talisa Hof – Coördinator Ontspanning
Sosha Timmermans – Coördinator PR

bestuur20102011

In dit jaar is er veel focus gelegd op studie-inhoudelijke activiteiten van PAP. Daarnaast is er sinds dat jaar ook een wintersport naast de studiereis. Heerlijk skiën en snowboarden in de 2e onderwijsvrije week in februari kon vanaf nu ook met PAP! Ook de Raad van Advies (RvA) is geïntroduceerd.

Almanak 2010-2011 

Jaarverslag2010-2011