De afgelopen jaren is er veel problematiek rondom de jeugdzorg in Nederland. De TweedeKamer heeft daarom ook besloten dat in juli 2024 de verbeteringen van de nieuwejeugdzorgwet ingevoerd moeten worden. Maar wat ging er eigenlijk allemaal mis?

Laten we beginnen met het grote personeelstekort en de lange wachttijden, wat zorgde voor
vertraging in hulp. Dit probleem is begonnen door de decentralisatie van het
jeugdzorgsysteem bij de Rijksoverheid in 2015. Alle gemeenten werden verantwoordelijk
voor de jeugdhulp, omdat dit effectiever zou moeten zijn. Daarnaast werden er ook grote
bezuinigingen aangekondigd, wat zorgde voor concurrentie bij de verschillende
zorgsystemen. Maar door het aanbieden van lage prijzen, was er niet meer genoeg geld om
iedereen in dienst te houden. Er ontstond daardoor een groot personeelstekort.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen kwam met een oplossing voor dit probleem: ‘ga minder
vaak naar een psycholoog’. Volgens hem gaan kinderen nu te vaak naar een psycholoog voor
problemen, die op een andere manier geholpen kan worden. Volgens Van Ooijen is iedereen
weleens somber en onzeker en moeten we meer ruimte maken voor ‘ernstige problematiek’.
Maar in hoeverre dat een goed idee is… daar zijn de meningen nogal over verdeeld.

Echter is eigenlijk het grootste probleem geld. Om het te ‘verbeteren’ wordt de bezuiniging
van €511 miljoen niet nu al toegepast, maar Van Ooijen wil de bezuiniging nog niet volledig
van tafel schuiven. Het plan is om in 2026 het bezuinigingsplan in te halen. In hoeverre je het
probleem daarmee verplaatst, is nog de vraag.

Maar wat is dan de oplossing? Gemeenten krijgen een lijst van hulp, die verplicht geleverd
moet worden, en een lijst van hulp, die ze mogen leveren. Dit is om de zwaardere belangrijke
zorg weer wat meer op de voorgrond te laten treden.
Daarnaast wil het kabinet de excessieve winstuitkering proberen tegen te gaan door centraler
hulp in te kopen. De administratieve lasten moeten hierbij verminderd worden, want door de
druk hierop te verlagen kan je bijvoorbeeld een uithuisplaatsing voorkomen. Ook moet de
beschikbaarheid van de zorg verbeterd worden, zodat jongeren die het echt nodig hebben
sneller toegang krijgen tot de zorg en effectiever behandeld kunnen worden.
Kortom, er moet nog veel gebeuren. Het effect zou dan niet meteen te zien zijn, maar de
vooruitzichten zijn groot.

Voor meer informatie:
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5393070/kamermeerderheid-harde-deadlines
-kabinet-verbeteren-jeugdzorg
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5380109/wat-er-mis-met-jeugdzorg-7-vragen-en-ant
woorden#:~:text=De%20afgelopen%20jaren%20stapelden%20de,een%20oproep%20mee%2
0te%20denken.
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5384877/akkoord-over-jeugdzorg-meest-kwe
tsbare-kinderen-moeten#:~:text=Er%20komt%20onder%20meer%20een,name%20de%20me
est%20kwetsbare%20kinderen.
https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/binnenland/2023/04/felle-kritiek-minster-begrip-p
sychische-hulp-kinderen/