12 juni – Kandidaatsbestuurvoorstel Algemene Ledenvergadering

Lieve PAPper,

We willen jou graag uitnodigen voor de Kandidaatsbestuurvoorstel Algemene Ledenvergadering (KALV) van Studievereniging PAP. Deze zal plaatsvinden op woensdag 12 juni 2019. De aanvang is om 18:00 uur in de Evenementenruimte (Langeveldgebouw). Voorafgaand aan de KALV zal de Dinercie om 17:00 uur klaar staan met een heerlijke gratis maaltijd!

Tijdens de KALV zal het kandidaatsbestuur van studievereniging PAP worden voorgesteld. Daarnaast zal het Meerjarenplan 2019-2022 worden gepresenteerd. In dit meerjarenplan staan de doelen beschreven waaraan komende drie jaar gewerkt zal worden. Ook zullen er twee HR-wijzigingen en een wijziging van het Privacybeleid worden gepresenteerd. Daarnaast wordt er ook een voorstel gepresenteerd voor een nieuwe PAPcamera. Tijdens de ALV kun jij je mening over deze onderwerpen geven. Bovendien zijn er weer punten te verdienen voor de commissieledenbattle (3 punten per persoon!).

De voorlopige agenda van de KALV ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Goedkeuren notulen DALV 16 mei 2019
5. Voorstellen van het kandidaatsbestuur 
6. Meerjarenplan 2019-2022
7. Voorstel voor twee HR-wijziging
8. Voorstel wijziging Privacybeleid
9. Voorstel PAPcamera
10. Inspraak leden
11. W.V.T.T.K.
12. Rondvraag
13. Sluiting

Mocht je vragen en/of feedback voor ons hebben, kun je die natuurlijk altijd aan ons voorleggen. Ook voor extra agenda punten mag je ons benaderen. Kun je niet aanwezig zijn bij de ALV maar wil je wel dat jouw stem telt? Geef dan uiterlijk 12 juni voor 16:00 uur je machtiging door. Zowel de nieuwe agendapunten als machtigingen kun je doorgeven door een e-mail te sturen naar secretaris@svpap.nl.

De documenten die besproken zullen worden zijn de notulen van de DALV op 16 mei 2019, het Meerjarenplan 2019-2022 en het Voorstel HR & Privacybeleid wijziging.
Verder zal het kandidaatsbestuur 2018-2019 aan je worden voorgesteld. Wil je bezwaar maken tegen het kandidaatsbestuur, dan moet je dit tenminste één week voorafgaand aan de KALV schriftelijk indienen bij de secretaris.

Tijdens de KALV zijn er geen papieren versies beschikbaar van de genoemde documenten. Mocht je deze wel graag willen ontvangen, dan kun je een e-mail sturen naar secretaris@svpap.nl. De documenten zullen dan voor je geprint worden.

We hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen je natuurlijk te zien 12 juni!

Groetjes,

Het 17e bestuur,

Kimberly, Solange, Stan, Charlotte, Emma & Annika