Vandaag is het 21 maart, oftewel Single Parent Day, de dag van de alleenstaande ouder. Je zal vast denken, daar gaan we weer, weer een feestdag die niet zo bekend is en waar weinig mensen iets vanaf weten. Er zijn er al zoveel tegenwoordig, waarom wordt hier weer een artikel over geschreven?! Toch is dit een hele belangrijke dag. Dit is de dag waarop er stil wordt gestaan bij de zware taak van alleenstaande ouders. Natuurlijk is opvoeden niet makkelijk, in de meeste gezinnen zijn er twee ouders, en dan is het al lastig genoeg. Een opvoeding en vaak in combinatie met een relatie gaan nooit alleen maar over rozen. Maar, wat nou als je er helemaal alleen voor staat? En je dus geen partner hebt om op terug te kunnen vallen? Dan zijn lastige momenten vaak nog lastiger, en speciale dagen, zoals verjaardagen nog moeilijker…

Een alleenstaande ouder zijn is niet makkelijk voor de ouder, maar kan ook invloed hebben op de kinderen. Wat is het effect van de opvoeding van een alleenstaande ouder vergeleken met de opvoeding door beide ouders op de ontwikkeling van kinderen? Dit is erg lastig te bepalen, want er zijn veel verschillende onderzoeken naar geweest. Uit deze onderzoeken kwamen zowel positieve als negatieve uitkomsten in relatie tot de ontwikkeling van kinderen.
Het opvoeden van kinderen als alleenstaande ouder is een lastige taak. Dat komt doordat in alle situaties die zich voordoen, je er helemaal alleen voor staat (Mabuza et al., 2014). Dit klinkt heel dramatisch, maar het is wel realistisch en komt in het dagelijkse leven in Nederland veel voor. Het aantal kinderen in Nederland met één ouder is de laatste jaren flink gestegen. In 2010 groeiden 641928 kinderen op in een eenoudergezin en dit aantal is inmiddels opgelopen tot 776.192 (Nji 2023).

Als alleenstaande ouder heb je dus niemand om op terug te vallen. Misschien zijn er wel mensen in je omgeving beschikbaar, zoals je ouders, vrienden of buren, maar het is onmogelijk voor hun de volledige taak van partner op zich te kunnen nemen. Dat betekent dat er niemand is waarmee je moeilijke beslissingen of problemen die te maken hebben met je kinderen, opvoeding en andere belangrijke zaken kan bespreken. Uit kwalitatief onderzoek is gebleken dat de opvoeding door een alleenstaande ouder negatieve effecten heeft op de emotionele en gedragsontwikkeling van kinderen. In vergelijking met kinderen uit gezinnen met beide ouders is gebleken dat kinderen tussen de 6 en 18 jaar, uit gezinnen met alleenstaande ouders meer emotionele en gedragsproblemen hebben (Maurya et al., 2015).

Uit een ander onderzoek, wat zowel een kwantitatief als kwalitatief onderzoek was, is gebleken dat het opvoeden van kinderen door alleenstaande ouders positieve effecten met zich meebrengt voor hun ontwikkeling. Zo hebben kinderen niet snel het gevoel dat ze een tweede ouder missen en ze hebben veel bewondering voor hun ouder. Maar, uit dit onderzoek kwamen ook veel negatieve resultaten naar voren. Zo lijken kinderen uit een eenoudergezin het minder goed te doen op school. Uiteindelijk bleek dat de negatieve resultaten de positieve resultaten overheersten. Samenvattend, het opvoeden van kinderen door alleenstaande ouders heeft dus negatieve effecten op de ontwikkeling van kinderen (Mabuza et al., 2014).

Dus, als je zelf een alleenstaande ouder hebt, of je kent iemand in de buurt die alleenstaande ouder is, zet hun in het zonnetje vandaag! Geef hun een complimentje of/en een leuk cadeautje! Of ga gezellig even een langs om bij te kletsen! Laat ze merken dat ze er niet alleen voor staan en verspreid een beetje positiviteit en vrolijkheid vandaag!

Literatuur
Nji (2023). Aantal kinderen en jongeren in een éénoudergezin. https://www.nji.nl/cijfers/eenoudergezinnen
Mabuza, N., Thwala, S. K., & Okeke, C. (2014). Single parenting and its effects on the
psychosocial development of children in Swaziland. Mediterranean journal of social
sciences. https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n23p2252
Maurya, A. K., Parasar, A., & Sharma, A. (2015). The effect of single parent and both parents
family on emotional and behavioral problems. Indian Journal of Health and Wellbeing, 6(12),
1235.