De meivakantie is nog bezig en over minder dan drie maanden begint de
zomervakantie. Dit betekent voor veel kinderen dat zij op vakantie gaan met hun ouders. Toch
is er een grote groep kinderen die niet op vakantie gaan. Een op de vijf gezinnen kan niet op
vakantie, omdat zij het geld daarvoor niet hebben (Huisman, 2019). In dit artikel wordt dit
onderwerp verder uitgelicht.
Als eerst is het belangrijk om zicht te hebben op kinderen in armoede. Ongeveer een
op de vijftien kinderen groeit op in armoede en dit risico is groter bij kinderen uit
eenoudergezinnen, bijstandsgezinnen, gezinnen met laagopgeleide ouders en migranten- en
vluchtelingengezinnen. Deze gezinnen hebben minder geld voor kleding, maaltijden, dagjes
uit, lidmaatschap van een vereniging, het vieren van een verjaardag, meedoen aan
schoolexcursies en vakantie. Hierdoor kunnen kinderen uit deze gezinnen sociale uitsluiting
ervaren. Desondanks zijn veel kinderen wel tevreden over hun thuissituatie. Maar, als een
gezin voor een lange tijd een geldgebrek heeft kan dat nadelige gevolgen hebben voor het
welbevinden van de kinderen (Nederlands Jeugdinstituut, z.d.).
Ouders kunnen vaak goed met armoede omgaan, als deze tijdelijk is en er geen andere
problemen zijn. indien er wel andere problemen zijn, kan het lastig worden voor ouders. Zo
kunnen zij stress en schaamte ervaren. Dit kan ertoe leiden dat zij zich terugtrekken uit de
sociale omgeving en ook geen gebruik maken van voorzieningen zoals de voedselbank. Ook
kunnen ouders hun kinderen soms minder goed ondersteunen en stimuleren. Verder is er een
verband tussen armoede en een autoritaire opvoedstijl, onveilige hechting en een minder
goede hersenontwikkeling. Ook kan armoede gevolgen hebben op de schoolloopbaan.
Kortom, opgroeien in armoede kan veel gevolgen hebben voor kinderen (Nederlands
Jeugdinstituut, z.d.).
Zoals eerder benoemd kunnen gezinnen in armoede vaak niet op vakantie gaan. Het
kan voor kinderen vervelend zijn om niet op vakantie te kunnen. Zo kunnen zij zich sociaal
buitengesloten voelen, omdat zij geen vakantieverhalen kunnen vertellen en uitwisselen met
andere kinderen (NOS, 2017). Verder kan er veel stigma rond armoede hangen. Kinderen
kunnen dit ook na de vakantie op school merken. Zij kunnen geconfronteerd worden met de
mogelijkheden en ervaringen die zij hebben gemist, ten opzichte van hun klasgenoten
(Lelong, 2022).
Door de inflatie zijn er meer gezinnen die niet op vakantie kunnen. Dit wordt ook
opgemerkt bij Stichting Weekje Weg, een organisatie die gratis vakanties organiseert voor
gezinnen die daar het geld niet voor hebben. Gezinnen komen via voedselbanken, maatschappelijk werkers en de jeugdzorg bij de stichting terecht en er zijn steeds meer
gezinnen die hiervan gebruik moeten maken. Gezinnen kunnen dankzij de stichting een week
verblijven op recreatieplekken in Nederland, waar zij een leuke vakantie kunnen hebben
(NOS, 2022).
Naast de genoemde organisaties, zijn er nog meer goede doelen die zich inzetten voor
kinderen in armoede. Zo kunnen kinderen in armoede alsnog een leuke vakantie beleven. Zo
zetten onder andere Stichting De Vakantiebank, Stichting Zonnewende en Stichting Nationaal
Fonds Kinderhulp zich in voor het verzorgen van een leuke zomervakantie voor kinderen in
armoede. Mocht je kinderen wel willen helpen, maar je geen geld kan doneren, kun je altijd
op de site van de organisatie kijken of er ook andere mogelijkheden zijn. Organisaties zijn
altijd blij met een geld donatie, of deze nou groot of klein is. Alle kleine beetjes helpen! Zo
kan iedereen een leuke zomer beleven!

Literatuur
Huisman, C. (2019). Geen geld voor vakantie, maar straks toch wat te vertellen op school.
volkskrant.nl. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/geen-geld-voor-vakantie-
maar-straks-toch-wat-te-vertellen-op-school~ba0720d9/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Lelong, J. (2022). Vakantie, maar niet voor iedereen: ‘Meer dan een daguitstapje naar de kust
lukt voor ons niet’. de morgen. https://www.demorgen.be/nieuws/vakantie-maar-niet-
voor-iedereen-meer-dan-een-daguitstapje-naar-de-kust-lukt-voor-ons-
niet~b2fc6771/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Nederlands Jeugdinstituut. (z.d.). Zicht op kinderen die opgroeien in armoede. nji.
https://www.nji.nl/armoede/zicht-op-kinderen-die-opgroeien-in-armoede

NOS. (2017, 11 juli). Zomerpretpakket voor kinderen die niet op vakantie kunnen. NOS.
https://nos.nl/artikel/2182623-zomerpretpakket-voor-kinderen-die-niet-op-vakantie-
kunnen

NOS. (2022, 6 augustus). Vakantie voor velen onbereikbaar, vooral door de hoge inflatie.
NOS. https://nos.nl/artikel/2439631-vakantie-voor-velen-onbereikbaar-vooral-door-de-
hoge-inflatie