Coronavirus

Op deze pagina zal het 19e bestuur updates plaatsen omtrent het coronavirus.

Berichtgeving 7 – 12-03-2021

Beste PAPleden en andere betrokkenen,

Na enige tijd zouden wij jullie graag weer een update geven over de gang van zaken binnen Studievereniging PAP. In het volgende bericht hopen we jullie te informeren over de komende tijd.

Dit bericht is een aanvullend bericht op eerdere maatregelen als door het huidig bestuur genomen.

Wij als huidig bestuur willen jullie graag het volgende laten weten:

Activiteiten

Het verenigingsjaar 2020-2021 is tot nu toe ingevuld met ontzettend veel leuke online activiteiten. Voorlopig blijft het niet mogelijk om fysieke activiteiten te organiseren. De maatregelen worden door het bestuur nauw in de gaten gehouden, zodat er bij versoepelingen ingespeeld kan worden op de mogelijkheid om activiteiten fysiek te organiseren. Onze visie hierin is dat veiligheid voorop staat maar dat er zo snel mogelijk weer wordt overgestapt op fysieke activiteiten en bijeenkomsten.

PAPkamer

De PAPkamer is helaas nog steeds gesloten. Wel worden er online PAPkameruurtjes georganiseerd via het PAP team in Microsoft Teams. De link naar dit team kun je vinden in de PAPgenda! Kom vooral eens gezellig langs om een spelletje te spelen of voor een gezellig praatje! Hopelijk zien we je daar.

Commissies

Wij als bestuur willen alle commissies ontzettend bedanken voor hun inzet! Het is een gek jaar en het organiseren van activiteiten vergt veel creativiteit en organisatie. Toch staan er iedere week weer super toffe activiteiten op het programma. Door jullie blijven alle activiteiten van PAP ook dit verenigingsjaar draaiende, petje af! Ook is het leuk om te zien dat veel commissies al online met elkaar gebond hebben. Volgens de maatregelen blijft thuiswerken de norm, dus het blijft voorlopig niet mogelijk voor commissies om fysiek te vergaderen op de universiteit. Het bestuur raadt commissie nog steeds s af om fysieke vergaderingen of bijeenkomsten te houden. Wel kan er vergaderd worden via bijvoorbeeld Skype of Microsoft Teams.

Vragen, informatie en updates

Voor de laatste informatie en updates kunnen jullie kijken op de website van de Universiteit Utrecht. Hier vind je ook informatie over wanneer thuis te blijven en andere adviezen rondom het virus.

Woord vanuit het huidige bestuur

Met de HALV net achter de rug, kijken wij terug naar het eerste half jaar van het verenigingsjaar. We kijken terug met een trots en blij gevoel, want ondanks alle beperkingen weten we er met z’n allen toch maar een tof jaar van te maken. We genieten enorm van de momenten dat we iedereen zien op de activiteiten, leden kunnen spreken tijdens PAPkameruurtjes, de gekste challenges voor jullie op kunnen nemen en vooral een ontmoetingsplek kunnen zijn voor jullie om tijdens dit gekke studiejaar toch sociale contacten te onderhouden.

We kijken dus met een tevreden gevoel terug op het afgelopen half jaar, maar we kijken bovenal enorm uit naar het komende half jaar, waarin we hopelijk nog veel meer leuke dingen kunnen meemaken met z’n allen! We blijven VLAMMEN!

Wij hopen jullie snel weer bericht te kunnen geven.

Hartelijke groet,

Het 19e bestuur der Studievereniging PAP

Isa, Vincent, Siebe, Lieke en Bibi

Berichtgeving 6 – 1-10-2020

Beste PAPleden en andere betrokkenen,

Graag willen we jullie een update geven over de huidige gang van zaken binnen studievereniging PAP. Vanuit zowel de overheid als verschillende organen van de Universiteit Utrecht hebben wij naar aanleiding van de persconferentie op 28 september 2020 berichten ontvangen met nieuwe besluiten en adviezen. In het volgende bericht hopen we jullie te informeren over de komende tijd en de beslissingen die wij als bestuur hebben gemaakt.

Dit bericht is een aanvullend bericht op eerdere maatregelen als door het 18e bestuur genomen.

Wij als huidig 19e bestuur willen jullie graag het volgende laten weten:

Bestuurswissel

Op 7 september 2020 zijn wij als 19e bestuur officieel ingeslagen als bestuur van studievereniging PAP. Lief 18e bestuur; Tommie, Marije, Tom, Janneke, Doyke en Suus: Bedankt voor jullie onvoorwaardelijke inzet het afgelopen jaar! Het is voor jullie een onverwacht en zeker geen makkelijk jaar geweest. Wij zijn trots dat wij het stokje van het 18e bestuur hebben mogen overnemen en nemen deze taak dan ook vol enthousiasme over.

Activiteiten

Voor de komende drie weken is er een verbod op sociale samenscholing (meer dan 4 personen), maar onderwijsactiviteiten kunnen wel doorgang vinden. Dit betekent dat ontspannende activiteiten, zoals een Uitjescie activiteit, voorlopig online plaats zullen vinden. Na het grote succes van de eerste stamkroeg die naar aanleiding van de maatregelen online heeft plaatsgevonden, belooft dit veel goeds voor de komende online activiteiten! Maar…ook voor fysieke activiteiten is er goed nieuws! Studie-inhoudelijke activiteiten kunnen wanneer dit organisatorisch mogelijk is wel fysiek doorgang vinden, want deze vallen onder ‘onderwijs’.  Wij gaan als bestuur samen met de commissies kijken naar de mogelijkheden om studie-inhoudelijke activiteiten fysiek vorm te geven, waarbij veiligheid natuurlijk voorop staat. Hou de socials dus goed in de gaten om op de hoogte te blijven!

Hieronder volgt een klein overzicht van commissies die (regelmatig)  ontspannende en studie-inhoudelijke activiteiten organiseren:


Ontspannend:

 • Borrelcie
 • Fuifcie
 • Mannencie
 • Musici
 • Uitjescie

Studie-inhoudelijk:

 • Meeloopcie
 • Studiecie
 • Sympocie

Deze maatregelen gelden per direct en tot nader orde.

PAPkamer

De PAPkamer is helaas nog steeds gesloten. Als 19e bestuur sluiten wij ons aan bij de visie van het 18e bestuur: de PAPkamer binnen enkele dagen weer openen wanneer mogelijk. Wij willen graag terug naar onze eigen huiskamer en hopen ook alle eerstejaars dit fijne plekje te kunnen laten zien.

Commissies

Alle commissies voor verenigingsjaar 2020-2021 zijn gevormd! Wij zijn als bestuur super enthousiast en kijken uit naar alle mooie dingen die de commissies neer gaan zetten. We hebben er het volste vertrouwen in dat er zowel fysiek als online toffe dingen georganiseerd gaan worden. Volgens de maatregelen blijft thuiswerken de norm, dus het is voorlopig niet mogelijk voor commissies om fysiek te vergaderen op de universiteit. Het bestuur raadt commissies af om fysieke vergaderingen of bijeenkomsten te houden. Wel kan er vergaderd worden via bijvoorbeeld Skype of Microsoft Teams.

Vragen, informatie en updates

Voor de laatste informatie en updates kunnen jullie kijken op de website van de Universiteit Utrecht. Hier vind je ook informatie over wanneer thuis te blijven en andere adviezen rondom het virus.

Woord vanuit het huidige bestuur

Dit jaar is begonnen met een nieuw normaal, maar ons verenigingsjaar had in de huidige situatie niet beter van start kunnen gaan. Wij zijn super blij met alle input die we krijgen van onze leden. De betrokkenheid is enorm en daar zijn we jullie nu al dankbaar voor. We hopen dit voort te zetten gedurende het jaar en zowel online als fysiek vette dingen te blijven doen! 

Wij hebben gelukkig al veel leden kunnen zien en spreken. Dit doet ons goed! Ons doel is om ook juist dit jaar PAP een ontmoetingsplek te laten zijn voor iedereen. We hopen jullie dan ook allemaal te blijven zien op de activiteiten en te blijven spreken. 

We zijn ervan overtuigd, in welke situatie dan ook, dat we een fantastisch verenigingsjaar neer gaan zetten.

Wij hopen jullie snel weer bericht te kunnen geven.

Hartelijke groet,

Het 19e bestuur der Studievereniging PAP

Isa, Vincent, Siebe, Lieke en Bibi

Berichtgeving 5 – 29-06-2020
Beste PAPleden en andere betrokkenen,

Na enige tijd zouden wij jullie graag weer een update geven over de gang van zaken binnen Studievereniging PAP. In het volgende bericht hopen we jullie te informeren over de komende tijd.

Dit bericht is een aanvullend bericht op eerdere maatregelen als door het huidig bestuur genomen.

Wij als huidig bestuur willen jullie graag het volgende laten weten:

Activiteiten
Het verenigingsjaar 2019-2020 zal afgesloten worden met online activiteiten. Voor verenigingsjaar 2020-2021 is het 18e bestuur samen met het 19e kandidaatsbestuur aan het kijken naar alle mogelijkheden. Onze visie hierin is dat veiligheid voorop staat maar dat er zo snel mogelijk weer wordt overgestapt op fysieke activiteiten en bijeenkomsten.

Introductieweekend
De Introcie is alsnog bezig met het organiseren van een (alternatief) introductieweekend. Het doel is om de nieuwe studenten alsnog een warm welkom te geven. De precieze invulling en vorm van het weekend is nog niet duidelijk. Wel is zeker dat het weekend op 19 en 20 september zal plaatsvinden. De komende eerstejaars studenten zullen hiervan op de hoogte worden gehouden via zowel deze pagina op de website over het virus als via andere communicatiekanalen.
Wij streven er naar om ook andere leden op de hoogte te houden over het verloop van het introductieweekend zodat zij ook betrokken blijven.

PAPkamer
De PAPkamer is helaas nog steeds gesloten. Onze visie: de PAPkamer binnen enkele dagen weer openen wanneer mogelijk. Wij willen graag terug naar onze eigen huiskamer.

Kandidaatsbestuur
Zoals jullie hebben gezien is het 19e kandidaatsbestuur van Studievereniging PAP sinds 2 juni bekend.
Het huidige bestuur en het kandidaatsbestuur zijn druk bezig met inwerken. Hierin is het streven om zoveel mogelijk samen te werken en te kijken naar mogelijkheden voor komend verenigingsjaar. Het huidige bestuur vindt dat het inwerken spoedig verloopt. Het huidige bestuur heeft er dan ook het volste vertrouwen in dat het 19e kandidaatsbestuur, in welke situatie dan ook, een prachtig verenigingsjaar neer gaan zetten.

Vragen, informatie en updates
Voor de laatste informatie en updates kunnen jullie kijken op de website van de Universiteit Utrecht. Hier vind je ook informatie over wanneer thuis te blijven en andere adviezen rondom het virus.

Woord vanuit het huidige bestuur
Wij missen jullie enorm. Natuurlijk vinden wij het enorm jammer dat wij jullie op het einde van dit jaar niet in fysieke vorm kunnen bedanken voor alles wat jullie voor ons en voor de vereniging hebben betekend. Desondanks zijn wij enorm blij met jullie online betrokkenheid. De motivatie voor PAP maar ook de lieve berichten naar ons als bestuur hebben ons enorm goed gedaan.
Als de maatregelen het toelaten willen wij van het 18e bestuur alsnog een bedankuitje organiseren maar dan ergens in komend verenigingsjaar. Hier kunnen we dan samen alsnog proosten op afgelopen verenigingsjaar en op wat de toekomst ons gaat brengen.

Ter afsluiting; blijf alsnog goed voor jezelf en de mensen om jullie heen zorgen. Wij denken veel aan jullie en kijken nog steeds, en steeds vaker terug op een geweldig jaar.

Wij hopen jullie snel weer bericht te kunnen geven.

Hartelijke groet,

Het 18e bestuur der Studievereniging PAP
Tommie, Marije, Tom, Janneke, Doyke en Suzanne

&

Het 19e kandidaatsbestuur der Studievereniging PAP
Isa, Vincent, Siebe, Lieke en Bibi

.

Berichtgeving 4 – 5 mei 2020
Beste PAPleden en andere betrokkenen,

Na enige tijd zouden wij jullie graag weer een update geven over de gang van zaken binnen studievereniging PAP. In het volgende bericht hopen we jullie te informeren over de komende tijd.

Dit bericht is een aanvullend bericht op eerdere maatregelen als door het bestuur genomen.

Wij als bestuur hebben de volgende beslissingen gemaakt:

Activiteiten
Evenementen waarvoor een vergunning nodig is zijn landelijk verboden tot 1 juli. De activiteiten van PAP hebben in principe geen vergunning nodig maar de andere maatregelen, zoals het samenscholingsverbod, belemmeren ons in het houden van fysieke activiteiten en bijeenkomsten.
Zolang de vereniging geen financiële schade lijdt zal het bestuur doorgaan met de organisatie van verschillende activiteiten. Er wordt rekening gehouden met dat de kans bestaat dat ook deze activiteiten niet fysiek door zullen gaan.

PAPkamer
De PAPkamer zal tot nader bericht gesloten blijven.

Kandidaatsbestuur
Het bestuur is op dit moment bezig met het zoeken naar opvolgers. Dit proces zal worden voortgezet en aangepast aan de maatregelen die op dat moment van toepassing zijn.
Het bestuur heeft haar doel gesteld om het volgende bestuur zo goed mogelijk in te werken. Wanneer nodig zal het inwerken dus online en op afstand gebeuren om zo het kandidaatsbestuur voor te bereiden op hun bestuursjaar.

Vragen, informatie en updates

Voor de laatste informatie en updates kunnen jullie kijken op de website van de Universiteit Utrecht. Hier vind je ook informatie over wanneer thuis te blijven en andere adviezen rondom het virus.

Woord vanuit het bestuur
Wij vinden het heel jammer dat dit verenigingsjaar deze wending heeft genomen. Wij proberen positief te blijven maar realisme is in deze situatie ook belangrijk. Wij doen ons best om alle mogelijkheden nog steeds te benutten.
Wij zijn jullie ontzettend dankbaar voor jullie inzet in de organisatie van online activiteiten en voor het meedenken over de vereniging in deze rare tijd.
Zodra het weer mogelijk en verstandig is willen wij jullie graag uitnodigen om elkaar snel weer te zien. Samen kunnen wij dan het einde van ons bestuursjaar nog vieren en het nieuwe bestuur een warm hart toe wensen.
Tot die tijd; zorg goed voor jullie zelf en de mensen om jullie heen. Wij denken veel aan jullie en zijn nog steeds blij dat we alles met jullie dit jaar hebben kunnen meemaken.

Wij hopen snel nieuw bericht te kunnen geven.

Hartelijke groet,

Het 18e bestuur der Studievereniging PAP.
Tommie, Marije, Tom, Janneke, Doyke en Suzanne.

.

Berichtgeving 3 – 31 maart 2020
Beste PAPleden en andere betrokkenen,

Naar aanleiding van de persconferentie zoals net is uitgezonden (31 maart 2020) plaatsen wij deze update. Dit is een aanvullend bericht op eerdere maatregelen als door het bestuur genomen.
Zoals door de overheid bekend is gemaakt, zullen de huidige maatregelen tot ten minste 28 april worden verlengd. Daarbij heeft de Universiteit Utrecht besloten een groot aantal gebouwen, waaronder het Langeveldgebouw, tot 1 juni gesloten te houden.

Wij als bestuur hebben daarop de volgende beslissingen gemaakt:

Activiteiten
Activiteiten zullen in principe tot 1 juni online plaatsvinden. Er bestaat een kans dat er de mogelijkheid ontstaat om eerder fysieke activiteiten te organiseren. Hier zal dan later over gecommuniceerd worden.
De organisatie voor de activiteiten na 1 juni wordt vooralsnog voortgezet. Er kan nog geen uitspraak worden gedaan over of de fysieke activiteiten na 1 juni ook daadwerkelijk plaats kunnen vinden. 

PAPkamer
De PAPkamer zal tot nader bericht gesloten blijven.

Kandidaatsbestuur
Het bestuur is op dit moment bezig met het zoeken naar opvolgers. Dit proces zal worden voortgezet en aangepast aan de maatregelen die op dat moment van toepassing zijn.
De bestuurs informatieavonden zullen online plaatsvinden.

Vragen, informatie en updates
Voor de laatste informatie en updates kunnen jullie kijken op de website van de Universiteit Utrecht. Hier vind je ook informatie over wanneer thuis te blijven en andere adviezen rondom het virus.

Het bestuur hoopt snel nieuw bericht te kunnen geven.

Het 18e bestuur der Studievereniging PAP.
Tommie, Marije, Tom, Janneke, Doyke en Suzanne.

.

Berichtgeving 2 – 16 maart 2020
Beste PAPleden,

Op 12 maart heeft het kabinet maatregelen getroffen tegen het verspreiden van het coronavirus, dit heeft ook gevolgen voor PAP als studievereniging. Vanuit zowel de overheid als verschillende organen van de Universiteit Utrecht hebben wij verschillende berichten ontvangen met besluiten en adviezen. Zoals nu is vastgesteld, zullen contactmomenten in het onderwijs aan de Universiteit Utrecht afgelast worden tot en met 20 april 2020. De landelijke maatregelen zoals nu vastgesteld zijn geldig tot en met 6 april 2020. Wij willen als vereniging bijdragen aan de veiligheid, met betrekking tot het coronavirus, hierdoor hebben wij een aantal noodzakelijke maatregelen en beslissingen moeten maken.  Hieronder vind je informatie over wat de gevolgen zullen zijn voor PAP de komende tijd. Dit zijn beslissingen gebaseerd op huidige informatie en ontwikkelingen, dit betekent dat deze kunnen veranderen en uitbreiden. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden, zal dit via verschillende communicatiekanalen bekend worden gemaakt.

Kamer
De PAPkamer zal vooralsnog gesloten blijven tot en met 20 april 2020.

Activiteiten
De faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht heeft besloten om de activiteiten en evenementen van de verschillende studieverenigingen af te lassen tot en met tenminste 20 april. Dit betekent dat de activiteiten van PAP ook niet door zullen gaan. Dit houdt in dat de volgende activiteiten worden afgelast:

 • 18 maart: De cocktailworkshop
 • 18 maart: Stamkroeg maart: American style
 • 19 maart: Workshop mindfulness en omgaan met stress
 • 23 maart: Bestuursinformatie borrel
 • 24 maart: Symposium: delinquent gedrag bij jeugdigen
 • 26 maart: Meeloopdag
 • 31 maart: Bestuursinformatie borrel
 • 9 april: Kennismaking studiereis
 • 9 april: Stamkroeg april

Studiereis
Vanuit de faculteit Sociale Wetenschappen is er ook een advies gekomen omtrent reizen: Het advies luidt om buitenlandse reizen te annuleren tot en met tenminste 20 april. Het bestuur heeft daarom helaas moeten besluiten om de studiereis zoals gepland, van 12 april tot en met 18 april, vroegtijdig te annuleren. Dit besluit is naast gezondheidsoverwegingen ook gemaakt zodat de financiële schade voor zowel leden als de vereniging worden beperkt. 

Commissies
Tot 20 april zullen er op de universiteit geen ruimtes beschikbaar zijn. De universiteit is namelijk niet toegankelijk voor studenten.
Het bestuur raadt commissies sterk af om fysieke vergaderingen of bijeenkomsten te houden. Wel kan er vergaderd worden via bijvoorbeeld Skype of Discord.

Financieel
Het bestuur is druk bezig met het bekijken van de financiële maatregelen en mogelijkheden. De leden die zich hebben ingeschreven voor (één van) de bovenstaande activiteiten krijgen hier nog apart bericht over.

Advies
Wij verwijzen jullie door naar de site van de Universiteit Utrecht (https://www.uu.nl/organisatie/praktische-zaken/informatie-coronavirus) en de richtlijnen en berichtgeving van het RIVM voor vragen over het virus en beleid binnen de Universiteit Utrecht.
Voor vragen wat betreft de vereniging zal het bestuur bereikbaar blijven binnen werktijden via de wegen hoe wij normaal ook bereikbaar zijn.
Wij vinden deze situatie en de maatregelen die wij hebben moeten nemen ontzettend jammer en we hopen op jullie begrip. We hopen jullie snel weer te zien zodra dat weer mogelijk is. Maar voor nu nog even: Be safe en let op elkaar!

Veel liefs, 
Tommie, Marije, Tom, Janneke, Doyke en Suzanne.
Het 18e bestuur

.

Berichtgeving 1 – 12 maart 2020
Beste PAPleden,

Zoals jullie mee hebben gekregen is er sinds december 2019 een uitbraak van het coronavirus. Vanuit de universiteit is er bericht naar alle studenten gestuurd over de gang van zaken binnen de universiteit. Door middel van deze mail willen wij jullie graag op de hoogte brengen over hoe wij als Studievereniging PAP omgaan met de huidige situatie.

Algemeen
Studievereniging PAP volgt de adviezen zoals uitgebracht door het RIVM en de Universiteit Utrecht. Dit betekent dat de wijze van handelen binnen de vereniging mogelijk kan veranderen, wanneer er nieuwe berichtgeving is van bovenstaanden. Wij zullen jullie op de hoogte houden via onze verschillende communicatiekanalen.

Activiteiten en kamer
Tot dusver kunnen activiteiten de komende tijd doorgaan. Wij willen jullie adviseren om kort voordat het evenement plaatsvindt het Facebookevenement in de gaten te houden. Eventuele wijzigingen van het evenement zullen wij daarop plaatsen. Mocht een evenement niet door kunnen gaan, zullen wij hier (mede) in het Facebookevenement over communiceren.
De kamer blijft open volgens normale openingstijden. Mochten hier wijzigingen in plaatsvinden zal hier ook bericht van komen via onze communicatiekanalen.

Studiereis
Zoals jullie wellicht gezien hebben, is er vanochtend berichtgeving geweest dat Tsjechië de meerderheid van de grensposten sluit voor onbepaalde tijd. Dit betekent helaas dat het onzeker is of de studiereis naar Praag door kan gaan, zoals gepland. Het bestuur is in overleg met verschillende betrokkenen om een besluit te vormen over het al dan niet voortzetten van de reis. Hierbij worden natuurlijk berichten van het RIVM en de Universiteit Utrecht meegenomen. Zolang er geen duidelijk besluit is om de studiereis af te lassen, zullen de voorbereidingen voortgezet worden.

Vragen, informatie en updates
Voor de laatste informatie en updates kunnen jullie kijken op de website van de Universiteit Utrecht. Hier vind je ook informatie over wanneer thuis te blijven en andere adviezen rondom het virus.

Wij hopen jullie bij deze voldoende geïnformeerd te hebben.

Namens het 18e bestuur der Studievereniging PAP,
Tommie,  Marije, Tom, Janneke, Doyke en Suzanne