Het 4e Bestuur (2005-2006)

Marieke Jansen – Voorzitter
Bianca van Kouwen – Secretaris (eerste helft jaar)
Vicky Akerboom – Penningmeester
Sanna van Hoogdalem – Coördinator Studie-inhoudelijk
Corine Troost – Coördinator Ontspanning
Caroline van Oost – PR-Coördinator (na eerste helft jaar ook Secretaris)

bestuur0506

Na een half jaar moest één bestuurslid het stokje neerleggen, maar de vijf anderen zijn met veel enthousiasme doorgegaan. Zij hebben bepaalde tradities in stand gehouden en zijn nieuwe tradities begonnen. Voorbeelden hiervan zijn de studiereis en het eerstejaarsweekend. Hiernaast heeft PAP meer bekendheid gekregen dat jaar, onder meer door het winnen van de voordracht voor Jong Docent Talent van de UU en de eerste prijs voor originaliteit bij de Algemene Ublad Beschavings Quiz. Dit zijn enkele voorbeelden van de activiteiten dat jaar, al met al een wervelend jaar!

 

Lees hier de verslagen:

Studiereis 2006